Szkolenia

Wszystkie szkolenia, poza PEZ, są bezpłatne dla członków NSZZ „Solidarność” z Regionu Zagłębie Miedziowe. Szkolenia stacjonarne rozpoczynają się o godz. 8.30, kończą ok. 15.00. Termin każdego szkolenia wyznaczany jest po zgłoszeniu się na nie co najmniej 15 osób. Uczestników i pracodawcę zawiadamiamy najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, elektronicznie lub listownie.
Organizujemy również szkolenia na zamówione przez organizację tematy.

Podstawowe Elementy Zarządzania
Lider dialogu autonomicznego – część 1
Szkolenie podstawowe z rozwoju Związku
Lider dialogu autonomicznego – część 2
Prawo Pracy – Lider dialogu autonomicznego – część 3
Zasady działania komisji rewizyjnej
Księgowość w Związku
Społeczna Inspekcja Pracy
Gra w przedsiębiorstwo
Zarządzanie sobą
Zarządzanie grupą i zespołem
Podstawy komunikacji społecznej
Negocjacje racjonalne
Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com