SIP

Powstanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zainicjował Jan Kosowski, niegdyś pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i Regionalny Koordynator ds. bhp, obecnie emeryt.

Wojciech Zawadzki (1)Od 17 października 2011 roku Regionalnym Koordynatorem ds. bhp jest Wojciech Zawadzki  pracownik Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Od roku 2004 pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.


Wojciech Zawadzki

Regionalny Koordynator do spraw BHP
e-mail: wojciech.zawadzki@vwmp.pl
tel. 608 290 651

=====================================

Jan KosowskiJan Kosowski w 1996 r. został Regionalnym Koordynatorem ds. bhp Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Jan Kosowski był inicjatorem ustanowienia w Regionie konkursu o tytuł najaktywniejszej Komisji Zakładowej w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy.

Był inicjatorem i współorganizatorem uroczystych obchodów Światowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Wyróżniony w konkursie na najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w 2001 r. i 2005 r. na Dolnym Śląsku, w 1998 r. w konkursie organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” o tytuł najaktywniejszego Regionalnego koordynatora ds. ochrony środowiska pracy oraz w 2005 r. Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy przyznawaną przez Głównego Inspektora Prac.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com