ZR

Uchwała 

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

nr 24/22/1065

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

ws. ustalenia terminu X WZD Regionu

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia, że sprawozdawczo-wyborcze X Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbędzie się 30 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 24/22/1065

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 19 września 2022 r.

ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – realizując postanowienia § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Solidarność” – w celu zorganizowania wyborów statuto­wych władz Związku na kadencję 2023 – 2028, powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej członków Prezydium Zarządu Regionu oraz kierowników biur Oddziałów Zarządu Regionu. Zarząd Regionu ustala, że przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej będzie I zastępca przewodniczącego ZR.

Traci moc uchwała ZR nr 17/22/1058 z 22 sierpnia br.

Uchwała nr 19/22/1060

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

ws. terminów rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów

Działając na podstawie §§ 73 – 75 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia, że:

 • termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych w okręgach łączonych upływa z dniem 14 kwietnia 2023 roku,
 • do 20 kwietnia 2023 roku Regionalna Komisja Wyborcza przyjmować będzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez zainteresowane organizacje związkowe okręgów wyborczych łączonych w celu dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu,
 • ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu w okręgach naturalnych i łączonych upływa z dniem 12 maja 2023 roku.

Uchwała nr 18/22/1059

Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

ws. zasad wybierania delegatów na X WZD Regionu

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na podstawie § 73 Ordynacji Wyborczej, ustala następujące zasady wyborcze, według których wybierani będą delegaci na X Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023 – 2028:

 1. Naturalnym okręgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest każda podstawowa jed­nostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w Regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej zarejestrowanej w innym regionie, której liczba członków jest równa lub większa niż 76.
 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, o mniejszej liczebności (75 lub mniej członków) wybierają elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu w okręgach łączonych.
 3. W organizacjach zrzeszających co najmniej 76 członków wybierani są delegaci w proporcji: 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków. Oznacza to, że w organizacji liczącej:
  • od 76 do   150 członków przypada 1 mandat delegata,
  • od 151 do   300 członków przypadają 2 mandaty,
  • od 301 do   450 członków przypadają 3 mandaty,
  • od 451 do   600 członków przypadają 4 mandaty,
  • od 601 do   750 członków przypada 5 mandatów,
  • od 751 do   900 członków przypada 6 mandatów,
  • od 901 do 1050 członków przypada 7 mandatów,
  • od 1051 do 1200 członków przypada 8 mandatów,
  • od 1201 do 1350 członków przypada 9 mandatów,
  • od 1351 do 1500 członków przypada 10 mandatów,
  • od 1501 do 1650 członków przypada 11 mandatów,
  • od 1651 do 1800 członków przypada 12 mandatów,
  • od 1801 do 1950 członków przypada 13 mandatów,
  • od 1951 do 2100 członków przypada 14 mandatów,
  • od 2101 do 2250 członków przypada 15 mandatów,
  • od 2251 do 2400 członków przypada 16 mandatów,
  • od 2401 do 2550 członków przypada 17 mandatów,
  • od 2551 do 2700 członków przypada 18 mandatów itd.
 4. W organizacjach zrzeszających poniżej 76 członków wybierani są elektorzy w proporcji: 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji liczącej:
  • do 10 członków wybierany jest 1 elektor,
  • od 11 do 20 członków – 2 elektorów,
  • od 21 do 30 członków – 3 elektorów,
  • od 31 do 40 członków – 4 elektorów,
  • od 41 do 50 członków – 5 elektorów,
  • od 51 do 60 członków – 6 elektorów,
  • od 61 do 70 członków – 7 elektorów,
  • od 71 do 75 członków – 8 elektorów.

   Stanowisko

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 24 marca 2021 r.

  ws. planowanego połączenia Grupy Tauron Polska Energia S.A. z PGE

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się planom transformacji energetyki przygotowywanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które mogą prowadzić do likwidacji Grupy Tauron, a tym samym do redukcji zatrudnienia w tej firmie.

  Grupa Tauron przeszła w ciągu ostatnich lat poważną reorganizację przeznaczając na ten cel, oraz na unowocześnienie bazy technologicznej, pokaźne środki finansowe. Dla pracowników często oznaczało to nowe, trudne wyzwania. Obawiamy się, że cały ten wysiłek może ulec zmarnowaniu po przejęciu Taurona przez PGE. Trudno akceptować działania, które mogą pogorszyć dobrą kondycję Grupy.

  W tej sytuacji Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w całości popiera działania organizacji NSZZ „Solidarność” w Grupie Tauron i oczekuje uznania postulatów zawartych w Raporcie przekazanym Ministrowi Aktywów Państwowych przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Tauron Polska Energia S.A. Należy jak najszybciej rozpocząć rozmowy z organizacjami Solidarności działającymi w Grupie Tauron na temat propozycji zawartych w Raporcie.

  Apel

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 13 lipca 2018 r.

  ws. umożliwienia pełnej rekrutacji do III LO w Lubinie na rok 2018/2019

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do Prezydenta Miasta Lubina, aby dla dobra uczniów, rodziców i całej społeczności szkolnej, wyraził zgodę na przeprowadzenie pełnej rekrutacji do 4 oddziałów III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie na rok szkolny 2018/2019.

  Zarząd jest zdania, że oferta kształceniowa ww. placówki jest interesująca dla wielu absolwentów i usunięcie jej z rynku edukacyjnego zaszkodzi uczniom i Miastu.

   

  Uchwała

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  nr 20/18/1297

  z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  ws. terminu IX WZD Regionu

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, na mocy uchwały Zarządu Regionu nr 13/18/986 z 16 kwietnia br., postanawia, że sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbędzie się 29 czerwca 2018 r.

  Uchwała

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  nr 13/17/968

  z dnia 21 sierpnia 2017 r.

  ws. terminów rejestracji protokołów z wyborów elektorów i delegatów

  Działając na podstawie §§ 73 – 75 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” postanawia, że:

  • termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych w okręgach łączonych upływa z dniem 16 kwietnia 2018 roku,
  • do 20 kwietnia 2018 roku Regionalna Komisja Wyborcza przyjmować będzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez zainteresowane organizacje związkowe okręgów wyborczych łączonych w celu dokonania wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu,
  • ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu upływa z dniem 11 maja 2018 roku.

  Uchwała

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 21 sierpnia 2017 r.

  ws. zasad wybierania delegatów na IX WZD Regionu

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ustala następujące zasady wyborcze, według których wybierani będą delegaci na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe na kadencję 2018 – 2022:

  1. Naturalnym okręgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest każda podstawowa jed­nostka organizacyjna Związku lub zarejestrowana w Regionie niższa jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej zarejestrowanej w innym regionie, której liczba członków jest równa lub większa niż 76.
  2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mniej liczebne (75 lub mniej członków) wybierają elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu w okręgach łączonych.
  3. Norma przedstawicielska – 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków oznacza, że w okręgach wy­borczych liczących:
   • od     76 do 150 członków przypada      1 mandat delegata,
   • od   151 do 300 członków przypadają   2 mandaty,
   • od   301 do 450 członków przypadają   3 mandaty,
   • od   451 do 600 członków przypadają   4 mandaty,
   • od   601 do 750 członków przypada       5 mandatów,
   • od   751 do 900 członków przypada       6 mandatów,
   • od   901 do 1050 członków przypada     7 mandatów,
   • od 1051 do 1200 członków przypada     8 mandatów,
   • od 1201 do 1350 członków przypada     9 mandatów,
   • od 1351 do 1500 członków przypada   10 mandatów,
   • od 1501 do 1650 członków przypada   11 mandatów,
   • od 1651 do 1800 członków przypada   12 mandatów,
   • od 1801 do 1950 członków przypada   13 mandatów,
   • od 1951 do 2100 członków przypada   14 mandatów itd.

  4. Proporcje wyborcze elektorów w organizacjach liczących poniżej 76 członków – 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji liczącej:

    • do 10 członków wybierany jest 1 elektor,
    • od 11 do 20 członków – 2 elektorów,
    • od 21 do 30 członków – 3 elektorów,
    • od 31 do 40 członków – 4 elektorów,
    • od 41 do 50 członków – 5 elektorów,
    • od 51 do 60 członków – 6 elektorów,
    • od 61 do 70 członków – 7 elektorów,
    • od 71 do 75 członków – 8 elektorów.

  Uchwała

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  nr 11/17/966

  z dnia 21 sierpnia 2017 r.

  ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” realizując postanowienia § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” w celu zorganizowania wyborów statuto­wych władz Związku na kadencję 2018 – 2022, powołuje w skład Regionalnej Komisji Wyborczej członków Prezydium Zarządu Regionu oraz kierowników biur Oddziałów Zarządu Regionu. Zarząd Regionu ustala, że przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej będzie zastępca przewodniczącego ZR.

  Apel

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 18 stycznia 2016 r.

  ws. podatku od kopalin

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” już w styczniu 2012 r. protestował przeciwko zamiarowi wprowadzenia przez Rząd RP ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin dotyczącej w praktyce wyłącznie KGHM Polska Miedź S.A. pozostając w przekonaniu, że podatek będzie niszczyć firmę i ograniczy możliwości jej intensywnego rozwoju poprzez modernizację i unowocześnianie procesu wydobycia i przeróbki rudy miedzi.
  Prawo i Sprawiedliwość było zawsze przeciwne temu podatkowi i dlatego Zarząd Regionu w imieniu pracowników KGHM PM S.A. i mieszkańców Zagłębia Miedziowego zwraca się do Rządu RP o zrealizowanie zapowiedzi przedwyborczych i wprowadzenie radykalnych zmian w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211).
  Sprawa jest pilna – Spółka pogrąża się w coraz gorszej sytuacji ekonomiczno-finansowej – wartość akcji KGHM Polska Miedź S.A. m.in. na skutek działania ustawy spadła o połowę – dalsze funkcjonowanie podatku zwiększy nierentowność kolejnych oddziałów w firmie, a to wpłynie na sytuację życiową tysięcy mieszkańców naszego Regionu.
  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” liczy na szybkie rozwiązanie tego problemu.

  Apel

  Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 19 października 2015 r.

  ws. udziału w wyborach parlamentarnych

  25 października 2015 r. będziemy wybierać posłów i senatorów na najbliższe cztery lata. Od tego czy i jak zagłosujemy będzie zależała przyszłość naszego kraju – struktura gospodarki i życia społecznego obywateli.

  Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków o wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosów na osoby, które przestrzegają wartości NSZZ „Solidarność” i realizują postulaty Związku.

  Ocenę kandydatów ułatwi wejście na stronę www.sprawdzampolityka.pl

  Stanowisko

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 21 września 2015 r.

  ws. gwarancji zatrudnienia po połączeniu oddziałów KGHM

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” ze zdumieniem konstatuje fakt, że od 6 sierpnia br. do dziś (21 września) nikt nie udzielił odpowiedzi na pisemne wystąpienie organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Hydrotechnicznym w Rudnej i Zakładach Wzbogacania Rud w Polkowicach w sprawie braku gwarancji zatrudnienia po planowanym połączeniu oddziałów, skierowane do prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Świadczy to o dużej arogancji i niewłaściwym rozumieniu dialogu ze związkami.

  Prezydium Zarządu Regionu wzywa do podjęcia rozmów z organizacjami związkowymi w obu oddziałach na temat wspomnianych gwarancji. Wynegocjowanie porozumienia w tej sprawie może uspokoić atmosferę w zakładach.

  Mimo, że związki i dyrekcja są autonomicznymi stronami dialogu społecznego w zakładzie, ustne zapewnienia dyrektora w tej sprawie prezentowane podczas rozmów są niewystarczające, ponieważ nie przedstawiono żadnej koncepcji rozwoju nadbudowy administracyjnej w oddziałach wobec planowanego połączenia tych podmiotów.

  Stanowisko

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 19 sierpnia 2015 r.

  ws. wykorzystania zdjęcia z wydarzeń 1982 r. do promocji alkoholu

  W związku z ukazaniem się na portalu społecznościowym facebook reklamy wódki na tle zdjęcia ukazującego śmiertelnie ranionego Michała Adamowicza przez ZOMO-wców pacyfikujących pokojową manifestację NSZZ „Solidarność” 31 sierpnia 1982 r. (jednego z trzech osób tego dnia zastrzelonych, oraz kilkunastu rannych). Wyrażamy najwyższe oburzenie i oświadczamy, że jeśli się potwierdzi, że jest to oficjalne zlecenie i strona producenta alkoholu, skierujemy sprawę do organów ścigania celem ukarania winnych zhańbienia pamięci dobrego imienia ofiar Zbrodni Lubińskiej. A jeśli jest to skrajna głupota osoby indywidualnej to również zrobimy wszystko, aby ukarać autora profanacji świętej pamięci Michała Adamowicza oraz pozostałych zastrzelonych i rannych tego tragicznego w skutkach dnia Zbrodni Lubińskiej.

  Stanowisko

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 14 lipca 2015 r.

  ws. płac w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze żenująco niskie płace pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz brak ich waloryzacji od wielu lat, w pełni popiera działania związkowców, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wynagrodzeń.

  Prezydium Zarządu Regionu oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych prowadzących do poprawy sytuacji materialnej pracowników w tak ważnej grupie zawodowej i apeluje o szybkie podjęcie rozmów ze związkami zawodowymi.

  Stanowisko

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

  z dnia 12 stycznia 2015 r.

  ws. zamierzonej likwidacji kopalń w Regionie Śląsko-Dąbrowskim

  Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się sposobowi prowadzenia rozmów ws. restrukturyzacji Kompanii Węglowej i planowanej likwidacji czterech kopalń należących do Kompanii.

  Brak dialogu społecznego był przed kilku laty powodem opuszczenia przez NSZZ „Solidarność” Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Postępowanie rządzących ws. kopalń dobitnie wskazuje na zasadność takiego działania związków.

  Plany dotyczące Kompanii nie były przedmiotem konsultacji z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a strona rządowa od miesięcy zwodziła górnicze związki zawodowe, że nie ma mowy o likwidacji jakiejkolwiek kopalni. Kontynuowanie takiej polityki społecznej w Kompanii Węglowej może doprowadzić do groźnych w skutkach protestów pracowniczych, które Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości będzie popierał.

  Oczekujemy od Rządu RP powstrzymania działań prowadzących do degradacji społecznej i gospodarczej Śląska. Górnikom i ich rodzinom życzymy dobrych rozwiązań systemowych chroniących ich miejsca pracy.

   

  • W organizacjach zrzeszających poniżej 76 członków wybierani są elektorzy w proporcji: 1 elektor na każdą rozpoczętą 10 członków. Oznacza to, że w organizacji liczącej:
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com