Aktualności

Aktualności Klubu SIP

===============================================

Harmonogram spotkań Klubu SIP w 2023 r.

 • 17 maja
 • 20 września
 • 22 listopada
 • 18 grudnia (regionalne spotkanie opłatkowe)

Miejsce spotkań: Legnica, ul. Skarbka 9, Początek godz. 9:00.

===============================================

22 marca 2023 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, na które zostali zaproszeni przedstawiciele producenta odzieży ochronnej firma  Krystian. Firma Krystian jest polskim producentem środków ochrony indywidualnej, która zaopatruje w swoje produkty takie branże jak kolej, górnictwo, hutnictwo, farmacja, medycyna energetyka, motoryzacja itp. Tym co wyróżnia firmę Krystian jest fakt indywidualnego podejścia do swoich klientów, i możliwość zaprojektowania od podstaw środki ochrony indywidualnej. Ponadto swoje produkty testują we własnym laboratorium, co pozwala skrócić czas wprowadzenia ich swoich do obiegu i użytkowania. Na spotkaniu zaprezentowano profesjonalną odzież, kurtki z ogrzewaniem elektrycznym, antystatyczne obuwie, bieliznę termo aktywną, kombinezony ogniotrwałe i odporne na przecięcia. Uczestnikami byli społeczni inspektorzy pracy z:  Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Sp. z o. o. w Polkowicach, Brose-Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona Kraków Oddział Legnica,  ZGK w Ścinawie Sp. z o. o., Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” i Zakładów Górniczych „Lubin” – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 17 maja.

Na spotkanie Klubu SIP 18 stycznia 2023 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP, zaprosił P. Jana Buczkowskiego kierownika Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, który poinformował o minimalnym wynagrodzeniu w 2023 roku oraz omówił ostatnie zmiany w prawie pracy m.in.: obowiązek informowania pracownika o nieodpłatnych szkoleniach, zmiany w umowach pracy na okres próbny, prawo do urlopu rodzicielskiego zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej praca-życie-równowaga, wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej do 43 . Wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni bezpłatnych, wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin spowodowane np. chorobą  za ten czas będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 50%, elastyczny czas pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi do 8 roku życia dziecka, wydłużenie z 4 do 8 roku życia dziecka zakazu pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy wyłącznie za zgodą pracownika, skrócenie urlopu ojcowskiego z 24 do12 miesięcy. Wprowadzono również wytyczne do pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników. J. Buczkowski omówił też wypadkowość w naszym regionie i kraju: w 2021 r. zgłoszono 68.777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, Dolny Śląsk ma jeden z wyższych wskaźników wypadkowości, w dalszym ciągu na pierwszym miejscu jest górnictwo i wydobycie, budownictwo, przemysł. Główną przyczyną wypadków było niewłaściwe zachowanie się pracownika. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali: Energetykę Sp. z o. o. w Lubinie, PeBeKę S.A. w Lubinie, Hutę Miedzi Legnica, Zakłady Górnicze „Lubin” i Zakłady Górnicze „Rudna” – oddziały KGHM Polska Miedź SA,  MOPS w Legnicy, Polkowicką Dolinę Recyklingu Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Brose-Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach i Tauron Legnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Spotkanie poprowadził Wiesław Michalski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w  ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A., który omówił podstawy prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy i jej zadania. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  MOPS-u w Legnicy,  Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona Kraków Oddział Legnica, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 12 grudnia – będzie to spotkanie opłatkowe Regionu.

 

22 września 2022 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Spaliny silników Diesla w górnictwie podziemnym na przykładzie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A.” zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz KGHM Polska Miedź S.A. Konferencję otworzyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Następnie prelegenci omówili tematy takie jak:

 • wybrane aspekty zagrożeń spalinami silników Diesla w KGHM,
 • ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w przemyśle wydobywczym przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań KGHM ZANAM S.A.
 • postępowanie przy wdrażaniu metod oznaczania zanieczyszczeń pochodzących z silników Diesla w górnictwie;
 • ochrona zdrowia poprzez nowoczesne rozwiązania,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • dobór sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami w postaci spalin silnika Diesla;
 • stosowanie, dopasowanie i konserwacja sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami w postaci spalin silnika Diesla;
 • działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w ramach prewencji wypadkowej;
 • nowoczesne narzędzia poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym;

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”  reprezentowali: Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach  oraz Wiesław Michalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Zakładach Górniczych „Rudna” Oddziale KGHM Polska Miedź S.A.

 

21 września 2022 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił bieżące tematy dotyczące działalności SIP oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bhp SZBHP wg normy 450001 i zasady wyboru społecznych inspektorów pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Taurona Kraków Oddział Legnica, MOPS-u w Legnicy, PDR Sp. z o. o. w Polkowicach, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”, Zakładów Wzbogacania Rud, Huty Miedzi Legnica – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 23 listopada.

 

18 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo przeciwpożarowe – omówienie obowiązujących w tym zakresie przepisów i prezentacja sprzętu. Spotkanie poprowadził Mariusz Rzepa – Społeczny Inspektor Pracy w ZG „Lubin”, a także komendant OSP w Nowej Kuźni. Uczestnikami byli społeczni inspektorzy pracy z:  Sandenu Manufacturing Sp. z o. o. w Polkowicach, Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona Kraków Oddział Legnica,  Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Górniczych „Lubin” – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 21 września.

23 marca 2022 r. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie członków Klubu SIP. W programie znalazły się takie sprawy jak: omówienie kwestii ochrony wzroku podczas pracy i obowiązujących w tym zakresie norm, prezentacja okularów bhp firmy boll safety, dyskusja o tematach spotkań Klubu w bieżącym roku. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z:  Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech-Brose Sp. z o.o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona Kraków Oddział Legnica,  Huty Miedzi „Legnica” Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 18 maja.

 

Na spotkanie Klubu SIP 19 stycznia 2022 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP, zaprosił P. Jana Buczkowskiego Kierownika Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, który przedstawił ostatnie zmiany w prawie pracy, statystyki wypadkowe w kraju i Regionie, omówił zagadnienia związane z wypadkami przy pracy oraz odpowiedział na wiele pytań sipowców uczestniczących w spotkaniu. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali: Zakłady Górnicze „Lubin” i Zakłady Górnicze „Rudna” – oddziały KGHM Polska Miedź SA,  Polkowicką Dolinę Recyklingu Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i Inova Sp. z o. o. w Lubinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego trenerka Polskiego Funduszu Rozwoju Portalu PPK przybliżyła program Pracowniczych Planów Kapitałowych, przedstawiciel firmy 3M zaprezentował jej produkty, a Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił bieżące tematy dotyczące działalności SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, PeBeKi S.A. w Lubinie, Taurona Kraków Oddział Legnica, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Wzbogacania Rud i Zakładów Górniczych „Rudna” – Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 września 2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego zaprezentowano egzoszkielety włoskiej firmy Iturri  oraz produkty służące do ochrony rąk i stóp  firmy Ejendals.  Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił bieżące tematy dotyczące działalności SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, PeBeKi S. A. w Lubinie, Taurona Kraków Oddział Legnica, PDR Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i Zakładów Górniczych „Rudna” Oddziału KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 17 listopada.

Po ponad rocznej przerwie 23 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił procedurę kompletowania wniosków o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Ponadto uczestnicy wymienili się uwagami na temat wyborów sip podczas pandemii oraz doświadczeniami z pracy sip w ostatnim roku. W spotkaniu Klubu wzięli udział przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Taurona w Legnicy, Huty Miedzi „Legnica” i Zakładów Wzbogacania Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. 

 

10 lutego 2021 r. przeprowadzono wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica. Na kolejną kadencję został wybrany Robert Hryńczuk.  Był jedynym kandydatem.
Robert Hryńczuk jest też aktywnym członkiem Klubu SIP w Regionie.

19 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – zaprosił na nie Jana Buczkowskiego – nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy, kierownika oddziału PIP w Legnicy oraz Jarosława Strączka starszego inspektora PIP – specjalistę. Inspektorzy omówili podstawy prawne zatrudniania obcokrajowców i podstawowe obowiązki pracodawców w dziedzinie BHP wynikające z przepisów Kodeksu pracy, w tym dotyczące podwykonawców. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: MOPS-u w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 22 kwietnia.

 

17 grudnia br. we Wrocławiu Okręgowy Inspektor Pracy rozstrzygnął konkurs na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy  w woj. dolnośląskim organizowany co roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Pierwsze miejsce zajął Dariusz Filarowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach – niedawno wyróżniony w konkursie krajowym.

Na drugim miejscu uplasował się Wiesław Michalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Obaj nagrodzeni są członkami Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

26 listopada br.  podczas uroczystej gali w Warszawie wyróżniono laureatów konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy organizowanego co roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Do etapu krajowego dostało się 16 społecznych inspektorów pracy, spośród  których wyłoniono trzech najlepszych.

Jednym z trzech nagrodzonych jest Dariusz Filarowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach (członek Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe). Kapituła konkursu doceniła Jego wieloletnie starania  o dobre warunki pracy w Spółce.

 

W dniach 20 – 22 listopada br. sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Zmiany w prawie związanym z działalnością SIP,  podczas którego:

 • D. Filarowski, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, przedstawił nowinki techniczne dotyczące bhp, które zaprezentowano na targach A+A w Dusseldorfie w Niemczech;
 • P. Chabiński specjalista ds. bhp z regionu Dolny Śląsk omówił zmiany w prawie pracy oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości;
 • W. Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przedstawił zmiany w ustawie o dozorze technicznym.

Zajęcia odbyły się w Buczu k/Boszkowa. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Taurona w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

25 września br. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego firma 3M zaprezentowała zintegrowany program ochrony słuchu omawiając istotę ochrony słuchu,  klasyfikacja hałasu, poprawne stosowanie ochronników słuchu, dobór ochronników słuchu do indywidualnych cech pracowników. Odbyła się też prezentacja innowacyjnych środków ochrony indywidualnej – maski, odblaski, ochrona oczu, twarzy. Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne dotyczące działalności SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi S.A. w Lubinie, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, RPK Sp. z o. o. w Złotoryi, Taurona Legnica, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 listopada.

19 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wiesław Michalski –  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadził prelekcję na temat uprawnień i obowiązków społecznej inspekcji pracy, metodyki pracy  SIP,  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zagadnień dotyczących stosowania monitoringu. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Polkowickiej Doliny Recyclingu Sp. z o. o., Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Tauronu, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie odbędzie się 25 września br.

17 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie klubu SIP. Wojciech Zawadzki koordynator ds. BHP przypomniał o przypadającym 28 kwietnia Światowym Dniu Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Omówiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy i, w ogólnej dyskusji, zgłębiono  temat przyczyny zewnętrznej, jako jednej ze składowych definicji wypadku przy pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Tauronu S.A. Oddział w Legnicy, RPK Sp. z o. o. w Złotoryi, PDR-u Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego, Huty Miedzi „Legnica” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 19 czerwca br.

20 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne dotyczące działalności SIP. Ponadto firma Atlas specjalizująca się w produkcji i sprzedaży obuwia ochronnego zaprezentowała swoje wyroby. Zebrani mieli okazję zapoznać się z pełnym asortymentem firmy oraz wykonali skanowanie stóp w celu doboru odpowiednich wkładek do obuwia.  W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, PeBeKi S.A. w Lubinie, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, RPK Sp. z o. o. w Złotoryi, Tauron Legnica, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 17 kwietnia.

W tym roku minęło 20 lat od założenia Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

21 listopada członkowie Klubu i przewodniczący ich organizacji zakładowych oraz Bogdan Orłowski – przewodniczący ZR i Jan Buczkowski – kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu spotkali się, aby uczcić rocznicę.

Historię Klubu przedstawiła Ewa Kosiorowska – sekretarz ZR i opiekun Klubu. Bogdan Orłowski podziękował społecznym inspektorom za, niejednokrotnie niewdzięczną i wymagającą żelaznej konsekwencji, pracę przy poprawie warunków bhp w firmach i życzył sukcesów w dalszych działaniach.

Jan Buczkowski odczytał list Małgorzaty Łagockiej Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu z życzeniami dalszej owocnej działalności Klubu oraz złożył życzenia od siebie.

Wojciech Zawadzki, obecny przewodniczący Klubu, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i prężnej działalności dzisiaj.

Wielu innych uczestników spotkania dziękowało Janowi Kosowskiemu za pomysł powołania Klubu i pomoc w czasach, gdy był jego przewodniczącym.

Przewodniczący ZR wręczył podziękowania za pomoc w pracy Klubu Janowi Buczkowskiemu, Janowi Kosowkiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu.

Skrócona historia Klubu (1998 – 2018)

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” powstał 30 września 1990 r. W pierwszych latach funkcjonowania Regionu nie zajmowano się szczególnie mocno sprawami SIP – były, jak na tamte czasy, ważniejsze sprawy.
Dopiero Lech Duławski zajął się tą tematyką – był pierwszym Regionalnym Koordynatorem ds. bhp – opracował i prowadził pierwsze szkolenia dla SIP. Pełnił funkcję do 1996 r.
W 1996 r. Koordynatorem został Jan Kosowski (z PeBeKi), który oprócz wielu innych działań, doprowadził do powstania Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – opracował regulamin Klubu i zwrócił się do Zarządu Regionu o zgodę na jego powstanie.
Zarząd Regionu 20 kwietnia 1998 r. na mocy uchwały nr 17/98/317 powołał Klub do życia.
W 2011 r., po przejściu Janka na emeryturę, Regionalnym Koordynatorem ds. bhp. został Wojciech Zawadzki – ZSIP w VWMP w Polkowicach. Od czasu do czasu – w zadaniach koordynatora i jednocześnie przewodniczącego Klubu – wspierają go W. Michalski z ZG Rudna, Z. Rudnicki z Inovy, D. Filarowski z Sitechu.
Wszyscy koordynatorzy pełnili i pełnią tę funkcję społecznie. W ramach swoich obowiązków: uczestniczyli:
– w sympozjach organizowanych przez Dział Ochrony Środowiska i Ekologii Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
– opiniowali projekty ustaw i innych aktów prawnych;
– uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Region Zagłębie Miedziowe, Komisję Krajową i PIP; – prowadzili szkolenia dla społecznych inspektorów pracy;
– pomagali w powoływaniu i organizacji społecznej inspekcji pracy w innych firmach;
– udzielali porad telefonicznie i osobiście.
Obecnie Klub liczy 20 członków stałych (którymi są zakładowi i paru oddziałowych SIP) i 23 uczestniczących w spotkaniach od czasu do czasu – są to oddziałowi SIP – głównie z VWMP i Sitechu.
Członkowie Klubu spotykają się co dwa miesiące w siedzibie Zarządu Regionu lub w firmach, które Klub zaproszą.
Tematy poruszane podczas spotkań to m.in.:
– podstawy prawne funkcjonowania i uprawnienia SIP,
– podstawy prawa pracy i zmiany w prawie pracy,
– wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
– techniczne bezpieczeństwo pracy,
– środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
– minimalne wymagania dotyczące maszyn i urządzeń wynikające z przepisów,
– układy zbiorowe pracy,
– sztuka negocjacji,
– współpraca pomiędzy PIP i SIP i związkami zawodowymi,
– ubezpieczenia emerytalne – ZUS.
Członkowie Klubu uczestniczyli w wielu szkoleniach – zwykle wyjazdowych – organizowanych przez Solidarność, ale także w szkoleniach i konferencjach, które przygotowała PIP. Tematy niektórych szkoleń to:
– Układy zbiorowe pracy,
– Sztuka negocjacji,
– Zadania SIP w świetle zmian w prawie pracy,
– Patologie w środowisku pracy,
– Komunikacja w sytuacjach kryzysowych w zakładzie pracy,
– Szkolenie z rozwoju Związku,
– Społeczna Inspekcja Pracy.
Na spotkania Klubu zapraszani byli, w zależności od tematu spotkania: inspektorzy PIP w Legnicy, ratownicy medyczni, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i sądu pracy.
Najczęstszym gościem, który nigdy nie odmawiał i przychodził z ciekawymi prelekcjami był kierownik Oddziału w Legnicy OIP Pan Jan Buczkowski.
Klubowicze byli wielokrotnie wyróżniani:
– w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” byli to m.in.: Jan Kosowski, Andrzej Kulik z ZG Lubin, Wiesław Michalski i Paweł Petryszyn z ZG Rudna, Dariusz Filarowski z Sitechu, Stanisław Leśniak z PeBeKi, Wojciech Zawadzki z VWMP Polkowice;
– Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy dla osób Fizycznych nadawaną przez Głównego Inspektora Pracy otrzymali m.in.: Teresa Jastrzębska z Masters S.A. w Legnicy, Jan Kosowski z PeBeKi, Stanisław Marciniec z Magrotex-u w Chojnowie, Marek Michoń z VWMP, Marek Przybyła z SM Piekary, Zdzisław Rudnicki z Inovy CIT;
– nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymali: Jan Kosowski, Andrzej Kulik, Wojciech Zawadzki Efektem działań członków Klubu jest m.in.: obniżenie liczby wypadków przy pracy w firmach, w których pracują, obniżenie wpływu czynników szkodliwych na organizm ludzki, wymiana parku maszynowego i urządzeń mechanicznych na nowe, realizacja uprawnień pracowniczych zapisanych w regulaminach i układach zbiorowych pracy.

 

4 października 2018 r. przeprowadzono wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna.
Na kolejną kadencję został ponownie wybrany Wiesław Michalski. Był jedynym kandydatem.
Na 213 głosujących uzyskał poparcie 207 brygadowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy.
Wiesław Michalski jest też aktywnym członkiem Klubu SIP w Regionie.
Gratulujemy i życzymy udanej nowej kadencji.

19 września 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP, na przykładzie z życia wziętym, omówił wypadek w pracy przy obsłudze urządzenia gazowego oraz przepisy mówiące o oznakowaniach dróg i przejść transportowych w zakładach pracy. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie i Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie odbędzie się 21 listopada br.

20 czerwca 2018 r. miało miejsce spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne dotyczące działalności SIP oraz omówiono wstępnie program obchodów 20 rocznicy powstania Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „solidarność”. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  MOPS-u w Legnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 19 września.

18 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Jan Buczkowski, kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu omówił zmiany w prawie pracy i przepisach dotyczących bhp. Natomiast Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – przedstawił regulamin konkursu o tytuł „Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Celem konkursu jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 czerwca br.

21 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Piotr Wegner omówił zmiany w prawie pracy i problemy pracownicze w Regionie. Następnie Zdzisław Rudnicki – ZSIP z Inovy – omówił aspekty prawne związane z bhp oraz sprawy bieżące dotyczące działalności SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy,  PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA

W dniach 22 – 23 listopada br. sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym  przekazaniu wytycznych do rzetelnej Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, opracowanych przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Tematem przewodnim były choroby układu mięśniowo-szkieletowego – od pracy fizycznej po prace wykonywane przy tzw. biurku. Pożegnano również, odchodzącego na emeryturę, Antka Pszczołę – wieloletniego ZSIP w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i członka Klubu SIP. Zajęcia odbyły się w Buczu k/Boszkowa. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny koordynator bhp.

W dniach 24– 25 października 2017 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. sip/bhp NSZZ „Solidarność”. Nasz Region reprezentowali Wiesław Michalski z ZG Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. i Wojciech Zawadzki z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zebrani wymienili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem koordynatorów w kraju, a zaproszeni goście zapoznali ich z następującą tematyką:

 • Zarządzanie ochroną środowiska w zakładzie pracy – zadania dla społecznej inspekcji pracy.
 • Aktywność NSZZ „Solidarność” w zakresie bhp na szczeblu krajowym i zagranicznym, kampanie EKZZ.
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy – prezentacja programu.
 • Mobbing, powoływanie komisji antymobbingowej – dobre praktyki.

20 września 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Ewa Kosiorowska przedstawiła kroki, które należy wykonać, aby uzyskać świadczenie pieniężne z powodu represji w latach 1956 – 1990 oraz art. 15a ustawy o orderach i odznaczeniach, w którym określono kto ma prawo do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności i w imieniu Zarządu Regionu poprosiła o wskazywanie takich osób, aby można było wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich odznaczenie. Następnie Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne związane z ryzykiem zawodowym oraz sprawy bieżące dotyczące działalności SIP. Poruszono temat wyjazdowego posiedzenia Klubu. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada.

24 maja 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego przedstawiciele firmy PARTNER IGSO S.J. zaprezentowali rękawice marki TEGERA® i TEMPO®. Ponadto firma oferuje obuwie, ochrony słuchu, wzroku, głowy, dróg oddechowych oraz wiele artykułów z bhp. Następnie Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne i zdrowotne dotyczące spożywania alkoholu i narkotyków oraz sprawy bieżące związane z działalnością SIP. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 września.

Na spotkanie Klubu SIP 22 marca 2017 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP, zaprosił P. Jana Buczkowskiego Kierownika Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, który przedstawił zmiany w prawie pracy obowiązujące od 1 stycznia br., statystyki wypadkowe w kraju i Regionie, omówił zagadnienia związane z wypadkami przy pracy oraz odpowiedział na wiele pytań sipowców uczestniczących w spotkaniu. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,  Hutę Miedzi „Legnica”, Zakłady Górnicze „Lubin”, Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakład Hydrotechniczny i Zakłady Wzbogacania Rud – oddziały KGHM Polska Miedź SA,  Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy.

18 stycznia odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie członków Klubu SIP. Bogusław Mrowiec oddziałowy SIP w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, zastępując nieobecnego Regionalnego Koordynatora ds. BHP, przedstawił opracowaną przez kliku członków Klubu, opinię skierowaną do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ws. ręcznych prac transportowych , Janusz Halczuk ZSIP w ZG  „Lubin” podzielił się wiedzą uzyskaną na szkoleniu dla SIP zorganizowanym we Wrocławiu przez PIP, a przedstawiciel firmy 3M  przeprowadził prelekcję na temat środków bhp. W spotkaniu uczestniczyło 15 społecznych inspektorów pracy reprezentujących następujące firmy: Huta Miedzi „Legnica”, Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lubin” – O/KGHM Polska Miedź SA, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie,  Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach i DODR we Wrocławiu. Następne spotkanie odbędzie się 22 marca.

klub-sip-styczen-2017-3 klub-sip-styczen-2017-6 klub-sip-styczen-2017-8 klub-sip-styczen-2017-5 klub-sip-styczen-2017-7 klub-sip-styczen-2017-4 klub-sip-styczen-2017-2 klub-sip-styczen-2017-1

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 8 – 9 grudnia br. zorganizował we Wrocławiu szkolenie Metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia – zadania i uprawnienia sip .
Program szkolenia:

 • Czynniki szkodliwe występujące w procesie pracy;
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia;
 • Działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy;
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentował Janusz Halczuk społeczny inspektor pracy z Zakładów Górniczych „Lubin” O/ KGHM Polska Miedź S.A.

pip-grudzien-2016-1 pip-grudzien-2016-2 pip-grudzien-2016-3 pip-grudzien-2016-4 pip-grudzien-2016-5

30 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej ustanowił w 1989 Główny Inspektor Pracy. Przyznawana jest za “wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”. Laureatami tej prestiżowej w dziedzinie bhp nagrody są m.in. przedstawiciele naszego Regionu: Jan Kosowski i Andrzej Kulik.

W 2016 r. nagrodzeni zostali m.in. Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność”,

Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator d/s BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy w polkowickim Volkswagenie.Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, wręczył nagrodę NSZZ “Solidarność” przyznaną Elektrowni Bełchatów dyrektorowi Markowi Ciapale.

nagroda-krahelskiej nagr5a

23 listopada 2016 r. w siedzibie Regionu w Legnicy odbyło się ostatnie, w tym roku, robocze spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy. Tym razem Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. bhp omówił bieżące sprawy związane z działalnością Klubu i społecznej inspekcji pracy, a członkowie podzielili się problemami i osiągnięciami w pracy sip.  W posiedzeniu uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy z: PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o.o. w Lubinie, DODR we Wrocławiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. i MPK Sp. z o. o. w Legnicy.

klub-sip-listopad-2016-1klub-sip-listopad-2016-2klub-sip-listopad-2016-3klub-sip-listopad-2016-8klub-sip-listopad-2016-7klub-sip-listopad-2016-6klub-sip-listopad-2016-5klub-sip-listopad-2016-4

 

W dniach 25 – 26 października br.sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniuMobbing, dyskryminacja i  nierówne traktowanie w miejscu pracy. Zajęcia odbyły się w Karpaczu. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z:Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, DODR we Wrocławiu, DODR we Wrocławiu, SM „Piekary” w Legnicy i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.
mobbing październik 2016 9

W pierwszych godzinach spotkania koordynatorów ds. bhp z NSZZ „Solidarność” (Poznań, 6 – 7 października 2016 r.) poświęcono czas na omówienie różnych problemów dotyczących funkcjonowania struktur monitorujących bezpieczeństwo i prawo pracy w poszczególnych Regionach. Znaczny przedział czasu przeznaczono na dyskusję w sprawie  działalności społecznej inspekcji pracy. Na wniosek Wiesława Michalskiego, Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. O/ Zakłady Górnicze „Rudna”, omówiono działalność Agencji Pracy Tymczasowej i skargę złożoną do Trybunału Konstytucyjnego  przez Stowarzyszenie Pracodawców „Lewiatan”, w sprawie niezgodności ustawy o społecznej inspekcji pracy z ustawą zasadniczą – dotyczącej rzekomego ograniczenia wolności gospodarczej przez działalność struktur SIP. Dyskusja dotyczyła  konieczności przygotowania przez NSZZ „Solidarność” projektu ustawy o SIP – obecna wymaga korekty w wielu obszarach. Koordynatorzy zaakceptowali wniosek Zbigniewa Zawitowskiego i Wiesława Michalskiego, którzy zaproponowali, aby projekt ustawy był  przygotowany na wypadek podjęcia działań przez SP „Lewiatan”, ale należy wstrzymać się z jakąkolwiek regulacją, do czasu unormowania problemów związanych z obsadą i kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego.

Następnie zebrani wysłuchali informacji o doświadczeniach Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. M.in. omówiono korzyści wynikające z działalności  zawiązanej niedawno Sekcji Młodych oraz organizowanych przez Region i prowadzonych przez członków Zarządu Regionu szkoleń na uczelniach wyższych na temat „Twoje Prawo w Pracy”. Założeniem tych szkoleń jest dotarcie właśnie do ludzi młodych, promocja Związku i przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zanim młodzi ludzie trafią pod wątpliwe „skrzydła” pracodawców.

Panel dotyczący ergonomii pracy prowadzony przez dr Wiesławę Horst wskazał podstawy prawne, możliwości oraz kierunki działalności społecznej inspekcji pracy w aspektach dochodzenia przez pracowników praw wynikających ze stwierdzonych dolegliwości mięśniowo–szkieletowych (do wykorzystania strony internetowe pt.: „zdolni do pracy” oraz PNEN ISO 12100:2012). Przedyskutowano również wniosek Komisji Krajowej w sprawie programu działania PIP w 2017 r. Koordynatorzy uznali, że zasadne jest wniesienie propozycji zmian w przepisach o zatrudnieniu do pracy tymczasowej (np. wskazywania prac z wyłączeniem zagrożeń w uzgodnieniu organizacjami ZZ). W drugim dniu duże wrażenie sprawiła dyskusja i przedstawiony obszar współpracy PIP z Regionem NSZZ „Solidarność” pod nazwą Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. Przedstawione założenia i współpraca obu stron wzbudza szacunek. To duże obciążenie obowiązkami, ale widać efekty wspólnego działania w obszarze bezpieczeństwa  i prawa pracy.

Koordynatorzy uczestniczący w zjeździe w części podsumowującej działalność Społecznej Inspekcji Pracy  w Regionach i strukturach branżowych wypracowali wspólne stanowisko.  W związku z tym, Koordynator Krajowy Agnieszka Mińkowska, wystąpi do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność z wnioskiem o podjęcie działań prowadzących do utworzenia elektronicznej bazy informacyjnej,  zawierającej zgrupowanych pod kątem specjalności ekspertów z zakresu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez społecznych inspektorów pracy i służby BHP z poszczególnych Regionów i struktur branżowych. Baza informacyjna służyłaby do wyodrębnienia grup eksperckich w przypadku pojawienia się konieczności przeprowadzenia konsultacji w szczególnych sytuacjach (zmiany w przepisach branżowych) i obszarach problemowych. Jest to narzędzie niezbędnie, pozwoli na szybką reakcję w sytuacji presji czasu i wspomoże pełne wykorzystanie uprawnień, które w szczególności posiadają struktury ponadzakładowe NSZZ „Solidarność” w zakresie opiniowania aktów prawnych. Są to opinie istotne w procesie legislacyjnym. Biuro Prawne KK NSZZ „Solidarność” będzie mogło w pełnym zakresie wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób zgrupowanych w bazie danych. Koordynatorzy dostrzegają również w dotychczasowych działaniach z obszaru BHP/SIP niewykorzystanie możliwości, wiedzy i doświadczenia Krajowej Sekcji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która dysponuje szerokim zakresem wiedzy i bardzo dużym potencjałem naukowym oraz zgłasza gotowość przygotowywania wskazanych wyżej opinii. Koordynatorzy oczekują od Komisji Krajowej zabezpieczenia środków finansowych oraz odpowiednio wykwalifikowanej osoby (administratora systemu), która będzie koordynatorem grup konsultantów.

Opracował Wiesław Michalski

koordynatorzy bhp październik 2016 2koordynatorzy bhp październik 2016 1koordynatorzy bhp październik 2016 8koordynatorzy bhp październik 2016 10koordynatorzy bhp październik 2016 7koordynatorzy bhp październik 2016 5koordynatorzy bhp październik 2016 6koordynatorzy bhp październik 2016 3koordynatorzy bhp październik 2016 4

21 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Tym razem w Zakładach Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach. Podczas wizyty poznano specyfikę pracy i warunki bhp w firmie zajmującej się wzbogacaniem rudy miedzi, czyli mechaniczną przeróbką przygotowującą wydobywaną rudę do jej dalszej obróbki w hucie. Stosowana w ZWR technologia pozwala na niezwykle efektywny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku. W wizycie brali udział społeczni inspektorzy pracy z PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, DODR we Wrocławiu, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. i MPK Sp. z o. o. w Legnicy.Gośćmi opiekował się Kazimierz Gąsiorowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ZWR.

klub sip wrzesień 2016 11klub sip wrzesień 2016 8klub sip wrzesień 2016 4klub sip wrzesień 2016 5klub sip wrzesień 2016 6klub sip wrzesień 2016 7 klub sip wrzesień 2016 2 klub sip wrzesień 2016 1klub sip wrzesień 2016 3 klub sip wrzesień 2016 10klub sip wrzesień 2016 9

22 czerwca 2016 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP omówił aktualności prawne związane z działalnością SIP i wymienił się doświadczeniami z pracy z innymi sipowcami.  Ewa Kosiorowska, sekretarz ZR, poinformowała o sytuacji w Regionie, akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę i planach szkoleniowych dla członków Klubu. Ustalono, że jedno ze szkoleń będzie poświęcone mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali: Zakłady Górnicze „Lubin” i Zakłady Górnicze „Rudna” – oddziały KGHM Polska Miedź SA, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach i Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 30 – 31 maja br. zorganizował we Wrocławiu szkolenie Metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia – zadania i uprawnienia sip .

Program szkolenia:

         • Czynniki szkodliwe występujące w procesie pracy;
         • Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia;
         • Działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy;
         • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud O/ KGHM Polska Miedź S.A. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach.
PIP maj 2016 5
PIP maj 2016 3PIP maj 2016 2PIP maj 2016 1

W dniach 10-11 czerwca 2015 r. w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło się spotkanie Regionalnych i Branżowych Koordynatorów ds. BHP. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Wojciech Zawadzki i Wiesław Michalski. Głównymi tematami spotkania były:
– Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy w Trybunale Konstytucyjnym,
– Strategia BHP na lata 2014-2020,
– Aktywność komitetów i komisji działających w zakresie BHP na szczeblu krajowym i zagranicznym,
– Podstawy komunikacji społecznej.

3 kwietnia 2015 r. dla członków Klubu SIP w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zorganizowano zjazd na dół kopalni w Zakładach Górniczych „Rudna” Oddział KGHM Polska Miedź S.A. Podczas wizyty dyrekcja zakładu przeprowadziła szkolenie na temat pracy górnika i z używania aparatów ucieczkowych potrzebnych do ewakuacji w nagłych wypadkach. Cała grupa zjechała na głębokość 1100 m,  gdzie miała okazję poznać warunki BHP w tego rodzaju przedsiębiorstwie. W wizycie brali udział społeczni inspektorzy pracy z Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA.SIPowcy w kopalni (3)

Spotkanie Klubu SIP 18 lutego 2015 r. poświęcone było podsumowaniu roku 2014 w zakresie liczby wypadków przy pracy w naszym Regionie i omówieniu przykładowego regulaminu wyborów społecznych inspektorów pracy. Członkowie Klubu postanowili, że następne spotkanie odbędzie się (poza planem) w marcu w ZG „Rudna” i połączone będzie ze zjazdem na dół kopalni. Ponadto Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP, rozdał uczestnikom wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy na temat nanomateriałów, wypadków przy pracy m.in. w budownictwie i w szkołach oraz o wykorzystaniu potencjału pracowników w wieku 60+. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali:  Urząd Skarbowy w Lubinie, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,  Zakłady Górnicze „Lubin”, Zakłady Górnicze „Rudna” i Zakłady Wzbogacania Rud – oddziały KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.
Biblioteczka PIP

19 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu SIP. Tym razem członkowie Klubu mieli okazję odwiedzić Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, macierzystą firmę Wojciecha Zawadzkiego Regionalnego Koordynatora ds. BHP i Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Spółce. Sipowcy zwiedzili zakład, poznali strukturę organizacyjną SIP, omówili tematy związane z działalnością sip w kraju oraz bieżące problemy związane z ich codziennymi zadaniami. W spotkaniu uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy z:  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, DODR we Wrocławiu, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.

25 kwietnia br. w ośrodku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyły się obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, Państwową  Inspekcję Pracy i  Zarząd Regionu NSZZ Solidarność” Dolny Śląsk. W tym roku temat konferencji brzmiał: Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. bhp i  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach  oraz Wiesław Michalski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ZG “Rudna” O/KGHM Polska Miedź S.A.

O O O O20 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Jan Buczkowski, inspektor pracy, kierownik Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przedstawił zagrożenia związane z pracami na wysokości oraz dane statystyczne dotyczące wypadkowości w Polsce i Regionie Zagłębie Miedziowe  w latach 2014 – 2015. Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP omówił bieżące sprawy związane ze spotkaniami Klubu oraz przekazał aktualności dotyczące działalności społecznej inspekcji pracy. W spotkaniu uczestniczyło 20 społecznych inspektorów pracy reprezentujących następujące firmy:  Inova Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie,  Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy, Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lubin” i Zakłady Wzbogacania Rud – o/KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 22 czerwca.

     • Klub sip kwiecień 2016 9Klub sip kwiecień 2016 3Klub sip kwiecień 2016 8Klub sip kwiecień 2016 1Klub sip kwiecień 2016 6Klub sip kwiecień 2016 2Klub sip kwiecień 2016 7Klub sip kwiecień 2016 4Klub sip kwiecień 2016 5Klub sip kwiecień 2016 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie członków Klubu SIP. W programie znalazły się takie sprawy jak: omówienie kwestii ochrony wzroku podczas pracy i obowiązujących w tym zakresie norm, prezentacja wyrobów firmy Uvex przez Tomasza Szmuca przedstawiciela Uvex Safety Polska Sp. z o.o. w Większycach, przypomnienie o obowiązujących kryteriach przy występowaniu o wyróżnienia i nagrody z zakresu bhp i dyskusja o tematach spotkań Klubu w bieżącym roku. Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z:  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 kwietnia.

Klub SIP Ochrona wzroku (13)

W dniach 17 – 18 listopada 2015. sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu Zmiany w prawie pracy. Zajęcia odbyły się w Karpaczu. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, DODR we Wrocławiu, SM „Piekary” w Legnicy i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadzili mecenas Piotr Jóźwiak i Wojciech Zawadzki Regionalny koordynator bhp.

Na spotkaniu Klubu SIP 23 września 2015 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP omówił niektóre aspekty ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Piotr Wegner, zastępca przewodniczącego ZR poinformował o sytuacji w Regionie. Ustalono również, że następne spotkanie odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada w Karpaczu i będzie poświęcone zmianom w prawie pracy. Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali:  Zakłady Górnicze „Rudna” i Zakłady Wzbogacania Rud – oddziały KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,   Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary w Legnicy.

Kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbyło się 17 czerwca 2015 r. w firmie Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. Podczas wizyty poznano specyfikę pracy w firmie i warunki bhp w firmie motoryzacyjnej. W wizycie brali udział społeczni inspektorzy pracy z Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, DODR we Wrocławiu, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Faurecia Legnica S.A., PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Sanden Manufucturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Voith Industrial Services Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział Polkowice i Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Gośćmi opiekował się Dariusz Filarowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Sitechu.

W dniach 10 – 11 czerwca 2015 r. w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło się spotkanie regionalnych i branżowych koordynatorów ds. bhp.  Głównymi tematami spotkania były: ustawa o społecznej inspekcji pracy w Trybunale Konstytucyjnym, strategia bhp na lata 2014-2020, aktywność komitetów i komisji działających w zakresie BHP na szczeblu krajowym i zagranicznym, podstawy komunikacji społecznej. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. bhp, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i Wiesław Michalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ZG „Rudna” Oddział KGHM Polska Miedź S.A.

27 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Podczas konferencji zastanawiano się nad odpowiedzią na pytanie: Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający? W pierwszej części wystąpili zaproszeni goście m.in.  Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy, Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu i dr Barbara Krzyśków z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W drugiej części odbył się panel dyskusyjny, podczas którego w odpowiedzi na wyżej postawione pytanie uzyskano wyraźną odpowiedź, że nie – zakłady, w których nie ma społecznego nadzoru nad warunkami pracy są bardziej narażone na powstawanie wypadków przy pracy i choroby zawodowe. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” reprezentowali Wojciech Zawadzki – Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Wiesław Michalski – ZG „Rudna” – Oddział KGHM Polska Miedź S.A. i Stanisław Leśniak z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.KONFERENCJA W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Na spotkanie Klubu SIP 22 kwietnia 2015 r.  Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. BHP, zaprosił P. Jana Buczkowskiego Kierownika Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, który przedstawił statystyki wypadkowe w kraju i Regionie obejmujące lata 2010 – 2014, omówił zagadnienia związane z wypadkami przy pracy w wyniku potknięć i poślizgnięć na stanowisku pracy   oraz odpowiedział na wiele pytań sipowców uczestniczących w spotkaniu. W podziękowaniu za dotychczasową współpracę Zarząd Regionu wystosował do P. Jana Buczkowskiego list z podziękowaniami, przesyłając do wiadomości Głównego i Okręgowego Inspektora Pracy. Członkowie Klubu przyjęli zaproszenie do zwiedzenia w czerwcu firmy Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, złożone przez Dariusza Filarowskiego Zakładowego SIP.  Społeczni inspektorzy pracy reprezentowali:  Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,  Zakłady Górnicze „Lubin”, Zakłady Górnicze „Rudna” i Zakłady Wzbogacania Rud – oddziały KGHM Polska Miedź SA, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Urząd Skarbowy w Lubinie, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy i Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach.
sip1

Klub SIP
 We Wrocławiu, w dniach 4 – 5 listopada br. odbyło się szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy zorganizowane przez Główny Inspektorat Pracy, dla doświadczonych społecznych inspektorów pracy z całego kraju. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali SIP z: KGHM Polska Miedź S.A. Od

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com