Zwrot utraconego zarobku

Pytanie członka NSZZ „Solidarność”
Czy przysługuje mi zwrot utraconego zarobku z powodu stawienia się na wezwanie np.  prokuratury, sądu, policji, CBA?

Odpowiedź radcy prawnego

Pracodawca ma obowiązek zwolnić takiego pracownika po okazaniu przez pracownika stosownego wezwania. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną. Pracodawca musi wystawić pracownikowi zaświadczenie o wysokości utraconego zarobki. Pracownik przedstawia takie zaświadczenie organowi, od którego otrzymał wezwanie i ten organ zwraca pracownikowi utracony zarobek. Należy wiedzieć że organy nigdy nie zwrócą równej utraconemu zarobkowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami górna granica wysokość zwrotu utraconego zarobku ustalona została na poziomie równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 82,31zł

Ważne!!!

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacać pracownikowi wyrównania utraconego zarobku. Chyba, że taki obowiązek pracodawcy wynika z aktów wewnętrznych spółki np. regulamin wynagradzania, układy zakładowe itp.”

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com