Józef Mozolewski ponownie wiceszefem EZA!

Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” a zarazem członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność” Józef Mozolewski wybrany został na funkcję Wiceprzewodniczącego EZA – Europejskie Centrum Pytań Pracowniczych. W głosowaniu otrzymał aż 99% głosów, co było najlepszym wynikiem w tych wyborach.

– Jest mi niezmiernie miło, to niesamowity sukces – podkreśla nowo wybrany wiceszef EZA. –  Nieskromnie powiem, że koledzy po głosowaniu nazywali mnie mistrzem, bo otrzymałem aż 99% poparcia, a taki wynik nieczęsto się zdarza – dodaje z uśmiechem Mozolewski.

EZA (Europejskie Centrum Pytań Pracowniczych) jest organizacją, podkreślającą znaczenie wartości chrześcijańskich, którą tworzy ponad 60 organizacji pracowniczych z 20 różnych krajów. Członkami EZA są centra szkoleniowe związków zawodowych, społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych organizacji pracowników  a także ośrodki badawcze, zajmujące się problemami pracowniczymi.

Dwa główne cele EZA to: promocja dialogu społecznego i dyskusja na poziomie europejskim na temat wyzwań społecznych i promocja rozwoju socjalnego, gospodarczego i kulturowego społeczeństwa.  W kontekście swoich celów EZA czuje się zobowiązana do uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych i dotyczących pracowników. Ponadto w Europie gdzie postępuje rozwarstwienie społeczne, EZA jest zobowiązana pomagać osobom w gorszej sytuacji socjalnej. EZA uważa, iż edukacja może prowadzić do poprawy integracji społecznej.

EZA ma partnerów w całej Europie i utrzymuje relacje z organizacjami pracowniczymi z Ameryki Centralnej i Południowej oraz z Afryki

– W ubiegłej kadencji zajmowałem się trzema tematami. Pierwszy to opracowanie konceptów kształcenia, które w efekcie podnoszą jakość realizowanych projektów. Jestem również odpowiedzialny za pilotowanie grupy, która zajmuje się reaktywowaniem tzw. platformy nauczycieli. Dzięki temu w Polsce odbywają się spotkania, na którym dyskutuje się o międzynarodowych problemach pracowniczych. Kolejnym tematem jest opracowanie narzędzi do ewaluacji projektów realizowanych przez członków EZA. W ramach tego tematu, 5-osobowy zespół dokonuje analizy realizowanych seminariów m.in. pod względem merytorycznym. W tym celu opracowałem specjalne narzędzia, które z powodzeniem funkcjonują, dzięki czemu możemy być pewni, że żadne Euro wydane na projekt nie zostało zmarnowane  – wyjaśnia Mozolewski. Jak dodaje, koledzy byli zadowoleni z efektów mojej pracy, dlatego w tej kadencji będą zajmował się tymi samymi tematami. 

„Nowy” wiceszef EZA pełni zarazem funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Jak tłumaczy, pełnione funkcje absolutnie ze sobą nie kolidują. – Wręcz przeciwnie, cieszę się, że mogę „działać”, trochę tego wszystkiego jest, ale z natury jestem pracusiem, więc dam radę – tłumaczy.

– Najbardziej dumny jestem z tego, że „Solidarność” jest tak bardzo zauważalna na arenie międzynarodowej. Za granica jesteśmy naprawdę znani, nasz głos się liczy, więc siłą rzeczy musimy ten potencjał należycie wykorzystywać. Nie do opisania jest uczucie, kiedy koledzy z innym krajów gratulowali mi po wygranej – wyjaśnia. – W tym miejscu chciałbym jeszcze podziękować Przewodniczącemu KK NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie za wsparcie mojej kandydatury i umożliwienie aktywnego działania w EZA – dodaje.

Działalność EZA jest wspierana przez Komisję Europejską.

aja KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com