Przewodniczący ZR

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” od 1993 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, a od 1985 jest pracownikiem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Białymstoku.
W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i tworzył od podstaw struktury związku w Mońkach. W tym samym roku został wybrany Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, Wiceprzewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej w Mońkach, delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Białystok oraz członkiem Zarządu Regionu 
Po 13 grudnia 1981 r. zajmował się organizacją pomocy dla represjonowanych. W 1988 r. został wybrany Przewodniczącym Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" w Mońkach, funkcję tę pełnił do 1993 roku. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Białystok, a od 1993 nieprzerwanie do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącym Regionu Białystok, obecnie Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Jest delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Krajowej.
Od 2008 roku reprezentuje NSZZ „Solidarność” na forum EZA – European Centre for Worker’s Questions (Europejskiego Centrum Pytań Pracowniczych), którego to w 2010 roku został Wiceprezydentem
Poseł na Sejm RP III kadencji, wybrany z listy AWS. W latach 1994-1998 był radnym Miasta i Gminy Mońki, następnie przez cztery kolejne lata, radny I kadencji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Od 1995 roku członek Rady Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, a od 2001, jej Przewodniczący. 
Obecnie jest członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, członkiem Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu w Białymstoku.  

Byli Przewodniczący Zarządu Regionu:

 
1. Stanisław Marczuk - 1981 - 1990
2. Wojciech Łowiec - 1990 - 1993


Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »