Centralna Karczma Hutnicza w Legnicy

Kilkaset osób uczestniczyło w Centralnej Karczmie Hutniczej, która odbyła się 11 maja w hali przy ulicy Kawaleryjskiej.  

Solidarność reprezentowali: przewodniczacy Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność” Bogdan Orłowski, a także przedatawiciele Soldiarnosci z hut z przewodniczącymi Mieczysławem Kryzwym oraz Andrzejem Kucharksim.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com