W Głogowie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczył w Głogowie zasłużonym opozycjonistom z czasów PRL Krzyże Wolności i Solidarności. To dzięki takim ludziom, jak ci wyróżnieni działacze opozycji z Zagłębia Miedziowego możemy teraz żyć w wolnym kraju. Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez Prezydenta RP jest znakiem wdzięczności państwa polskiego za zmagania z systemem komunistycznym przed 1989 rokiem.

Krzyże otrzymali opozycjoniści z Zagłębia Miedziowego:

Sylwester Chruszcz 

Sylwester Chruszcz od początku 1988 r. kolportował prasę podziemną sygnowaną przez NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego przede wszystkim na terenie szkół średnich na terenie Głogowa. Od końca 1988 r. wraz z Solidarnością Zagłębia Miedzowego współtworzył Wolny Ruch Ekologiczny. W okresie od lutego do czerwca 1989 r. był redaktorem, edytorem i kolporterem podziemnego pisma „Ekstrema”, wydawanej przez Niezależną Młodzież Głogowa.  Od marca 1989 r. Sylwester Chruszcz uczestniczył w pracach młodzieżowej organizacji Ruchu Młodzieży Niezależnej, organizował również happeningi Pomarańczowej Alternatywy, m. in. „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Dzień Kosmonauty” i „Pogrzeb Komuny”.

Jan Gałus 

 

 

 

 

Helena Kossowska 

Helena Kossowska w 1981 r. była wiceprzewodniczącą Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Energetycznych w Legnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych druków i ulotek oraz uczestniczyła w spotkaniach członków podziemnej „Solidarności”. W związku z prowadzoną działalnością 30 sierpnia 1982 r. została aresztowana. Przebywała w aresztach śledczych w Legnicy i we Wrocławiu. 15 października 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności i osadzona w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 28 marca 1983 r. decyzją Rady Państwa Helena Kossowska została ułaskawiona.

Stanisław Pierzchała 

 

 

 

 

Mirosław Romuald Pomirski 

Mirosław Pomirski był pracownikiem Zakładów Naprawczych Maszyn KGHM w Polkowicach. 14 grudnia 1981 r. wraz z innymi pracownikami zorganizował w miejscu pracy wiec pracowniczy. Następnie wszedł w skład Komitetu Strajkowego i kierował akcją protestacyjną. 16 grudnia 1981 r. został aresztowany, a następnie wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 20 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności. 

Ryszard Witold Zygmunt 

Ryszard Zygmunt. 13 XII 1981 zatrzymany; 15 XII 1981 – III 1982 współorganizator, członek MKS w Legnicy (m.in. z Eugeniuszem Krzysztofem Bryckim, Maciejem Szczęsnym Juniszewskim, Kazimierzem Kwaśniewskim). I – III 1982 redaktor podziemnych pism „Na Bieżąco” i „Serwis Informacyjny Stanu Wojennego”, organizator sieci kolportażu i kolporter w Legnicy podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjny Stanu Wojennego”, „Na Bieżąco”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia na Dzień” oraz ulotek. 22 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, 20 IX zwolniony.  1981 – 1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, nachodzony przez SB w miejscu pracy.

Marek Ekspedyt Smyk 

Marek Smyk w okresie od stycznia do października 1958 r. należał do działającej w Słupsku młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Białe Orły”. W związku z prowadzoną działalnością został aresztowany i skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W roku 1980 był współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie. Od czerwca 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez SB na 48 godzin. W okresie stanu wojennego zajmował się kolportażem podziemnych czasopism oraz organizowaniem pomocy dla osób represjonowanych. W związku z udziałem w nielegalnej manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r został zatrzymany, a następnie internowany. Od 2 września i do 25 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie.

Zbigniew Szczepański 

Zbigniew Szczepański był aktywnym członkiem podziemnego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Górniczych w Polkowicach. W latach 1984–1989 zajmował się drukiem oraz kolportażem nielegalnej prasy m. in. „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębie Miedziowe”. W związku z prowadzona działalnością 30 stycznia 1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na 1 rok pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz na karę grzywny. W 1987 r. Zbigniew Szczepański został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Głogowie za posiadanie nielegalnych wydawnictw.

Zbigniew Stefan Wojtków 

Zbigniew Wojtków w latach 1984–1989 był współpracownikiem czasopisma „Solidarność Głogowska”. Był on też kolporterem wydawnictw niezależnych, takich jak „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, czy „Zagłębie Miedziowe”. Ponadto uczestniczył w zbiórkach na pomoc represjonowanym działaczom opozycyjnym.

 

Pośmiertnie: 

Andrzej Kosmalski 

Andrzej Kosmalski w okresie od 29 do 31 sierpnia 1980 r. należał do Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego w Hucie Miedzi Głogów, a od września 1980 r. do NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego w Hucie Miedzi Głogów; od 17 grudnia 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność”. 16 czerwca 1981 r. został wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „Solidarność” w Legnicy oraz delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Dolny Śląsk oraz członkiem Zarządu Regionu. Za swoją działalność 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, a następnie w Grodkowie, gdzie przebywał do 16 listopada 1982 r. W latach 1983–1987 był współzałożycielem i przewodniczącym podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” MKK „Solidarność” w Głogowie oraz autorem i redaktorem czasopisma „Solidarność Głogowska”. W latach 1983–1989 był współpracownikiem i autorem podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”. Od 3 grudnia 1987 do 1989 r. był przedstawicielem Regionalnego Komitetu Wykonawczego „S” Dolny Śląsk na woj. legnickie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń w Głogowie i Lubinie. Od października 1988 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów. W dniu 28 października 1988 r. zorganizował strajk w miejscu pracy ws. podwyżek płac. Był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym powstałej w dniu 25 stycznia 1989 r. MKO „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w Legnicy (pod zwierzchnictwem RKW „S” Dolny Śląsk).

Fot:  Dominik Wojtkiewicz i Wojciech Obremski

 
 
 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com