Stacja Zagłębie Miedziowe

Kongres Eucharystyczny w Lubinie Kongres Eucharystyczny w Lubinie

W Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się Stacja Kongresowa, w której uczestniczył m. in. abp Józef Kupny. Mówiono o Nauce Społecznej Kościoła oraz godności pracy i świętowania.

Sympozjum, które było ważnym elementem pierwszej Stacji rozpoczętego 8 czerwca I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej, otworzył swoim wystąpieniem metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Hierarcha mówił m. in. o wydanych do tej pory na świecie dokumentach Kościoła, dotyczących problematyki społecznej.

– Prawdziwy przełom zapoczątkował list biskupów amerykańskich, zatytułowany „Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich. Katolicka nauka społeczna a gospodarka USA”.

List ten zainspirował episkopaty niektórych krajów europejskich do analizy i oceny i własnej sytuacji gospodarczej w świetle zasad Nauki Społecznej Kościoła. W rezultacie w latach 90. ub. wieku ogłoszono kilka obszernych listów społecznych.

Problematyka tych listów i sposób ujęcia wielu nowych zagadnień z zakresu życia społecznego i gospodarczego sprawiły, że posiadają one wagę wykraczającą poza miejsce ich ogłoszenia, oraz odbiły się szerokim echem poza granicami tych krajów – mówił abp Kupny.

Powołał się tu na przykład obszernego dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu Polski, która w marcu 2012 roku ogłosiła dokument „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, w którym odniosła się do najpilniejszych problemów politycznych, społecznych i gospodarczych współczesnej Polski.

– Dokument ten jest aplikacją Społecznego Nauczania Kościoła do naszych warunków, a szczególnie nawiązuje do społecznej Encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate” – zwracał uwagę metropolita wrocławski. Po jego wystąpieniu głos zabrała Stanisława Repa, członkini Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w latach 1994-98. Ostatnim mówcą poniedziałkowego sympozjum był Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Gościem honorowym Stacji Kongresowej był także bp Stefan Cichy, administrator apostolski diecezji legnickiej.

Zdaniem ks. dr. Bogusława Wolańskiego, dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, Lubin wybrano na miejsce rozważań o nauce społecznej Kościoła i temacie świętowania niedzieli nie bez przyczyny.

– Świętowanie niedzieli związaliśmy z tematem pracy, bo te dwa elementy są nierozłączne. Lubin został wybrany na statio poświęcone ludzkiej pracy, bo to jest najbardziej uprzemysłowione miasto naszej diecezji – wyjaśnia ks. dr Wolański.

Po sympozjum zebrani przeszli do kościoła pw. św. Maksymiliana M. Kolbe, gdzie Mszy świętej przewodniczył abp Józef Kupny. Stamtąd wyruszyła procesja eucharystyczna, zmierzając na Wzgórze Zamkowe. Bogdan Orłowski  przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odczytał akt zawierzenia świata  Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi Świata Pracy.

Roman Tomczak
RT Gość Niedzielny/ wo

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com