KGHM. Związkowcy wygrali ze Skarbem Państwa

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną KGHM na wyrok Sądu Apelacyjnego z maja ubiegłego roku w sprawie niepowołania w skład Rady Nadzorczej KGHM Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników spółki.
 
Co to oznacza? Oznacza to, że walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek państwowych nie może nie powołać do rady nadzorczej osób wybranych przez pracowników.
Wyrok Sądu Najwyższego kończy wieloletni spór i daje jasną wykładnię, jak powoływać przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej firm z udziałem Skarbu Państwa.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 18/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 12 maja 2014 r., nr 27/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. i nr 35/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie skargi kasacyjnej KGHM od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 12 maja 2014 r. zapadłego w sprawie o sygn. akt I ACa 344/14, uchylającego uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM z dnia 19 czerwca 2013 r. w przedmiocie niepowołania w skład Rady Nadzorczej KGHM Józefa Czyczerskiego wybranego przez pracowników KGHM („Zaskarżony Wyrok”), oddalił skargę kasacyjną KGHM.

http://www.naszlubin.pl/

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com