Co dalej z protestem strażaków

W przyszłym tygodniu Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podejmie decyzję, czy działania podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są zgodne ze złożonymi podczas spotkania ze związkowcami w kwietniu deklaracjami. Na razie strażacy nie rozszerzają podjętej 30 marca akcji protestacyjnej. Protest został utrzymany w czterech województwach: zachodnio-pomorskim, podkarpackim, opolskim i lubuskim.
Po spotkaniu z protestującymi związkowcami, MSW przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie powołania Forum Dialogu Społecznego. Minister Piotrowska zadeklarowała, że podczas pierwszego posiedzenia forum przedstawi założenia do projektu ustawy modernizacyjnej wraz założeniami dotyczącymi kwestii wynagrodzeń. Komendant Główny PSP wydał jednocześnie dwie istotne dyspozycje: dotyczącą zakazu dyskryminowania strażaków należących do związku, oraz dotyczącą niesłusznego oszczędzania na awansach strażaków. Jednocześnie polecił sprawdzić, czy komendom powiatowym wystarczy środków finansowych na utrzymanie do końca roku bez przesuwania pieniędzy z funduszu płac i nagród, o co „Solidarność” stale zabiegała.
– Po spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i komendantem PSP, Sztab Protestacyjny zdecydował, że będziemy obserwować, jak postępuje realizacja wspólnych postanowień – mówi Robert Osmycki, przewodniczący Sekcji Pożarnictwa „Solidarności” – Minister Teresa Piotrowska właśnie powołuje do życia Forum Dialogu Społecznego. Komendant Główny PSP również realizuje swoje zobowiązania. W przyszłym tygodniu podczas sekcji ocenimy postępy – podsumowuje Osmycki.

hd KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com