Konferencja w Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

27 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Podczas konferencji zastanawiano się nad odpowiedzią na pytanie: Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający? W pierwszej części wystąpili zaproszeni goście m.in.  Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy, Kazimierz Kimso – przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu i dr Barbara Krzyśków z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

W drugiej części odbył się panel dyskusyjny, podczas którego w odpowiedzi na wyżej postawione pytanie uzyskano wyraźną odpowiedź, że nie – zakłady, w których nie ma społecznego nadzoru nad warunkami pracy są bardziej narażone na powstawanie wypadków przy pracy i choroby zawodowe. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” reprezentowali Wojciech Zawadzki – Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Wiesław Michalski – ZG „Rudna” – Oddział KGHM Polska Miedź S.A. i Stanisław Leśniak z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com