Manifestacja oświaty 28 kwietnia

28 kwietnia w Warszawie będzie manifestować Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”. Piotr Duda, przewodniczący KK udzielił związkowcom poparcia oraz zapowiedział swój udział w proteście. Wczoraj obradowało prezydium Rady Sekcji.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystosowała oświadczenie w sprawie Karty Nauczyciela. Zatwierdzono ostateczny harmonogram manifestacji w dniu 28 kwietnia w Warszawie. Prezydium ponownie apeluje do struktur oświatowej Solidarności o liczny udział w manifestacji. Dziękujemy szefom regionów za deklarowane wsparcie w organizacji wyjazdu na manifestację jak i osobisty udział.
Manifestacja rozpoczyna się 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 pod Kancelarią Premiera, a zakończy  około godzz  15.00 pod Sejmem RP.
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW
red.hd KK NSZZ „S”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com