„Nasz plan? Działać!”. Sekcja Młodych bez kompleksów

– Jest Pan świeżo wybranym przewodniczącym Rady Sekcji Młodych przy KK NSZZ „Solidarność”. Serdecznie gratuluję, a przy okazji zapytam przewrotnie, po co ogóle stworzono strukturę młodych w Związku? Czy dotychczas Związek nie dostrzegał problemów młodszego pokolenia?

Włodzimierz Broda: Nie było widać wyraźnego zainteresowania problemami młodych, wielu działaczy było wręcz przeciwnych Sekcji Młodych. Na szczęście to się zmienia. Myślę, że może chodzić o różnice pokoleniowe i niezrozumienie tematu. Przecież, jeżeli nie będziemy przyjmować do związku ludzi młodych, to NSZZ „Solidarność” umrze w sposób naturalny… Dziś nasza organizacja cieszy się dobrym wizerunkiem wśród osób do 35-ego roku życia i chcemy to wykorzystać. Chcemy mówić o problemach młodych, pozyskiwać osoby młode do Związku i ocieplić wizerunek Związku.

– Mówi Pan o „ociepleniu” wizerunku, dodatkowo podczas waszych spotkań pojawiały się jeszcze hasła, że Związek należy „unowocześnić”. To jeden z waszych postulatów. O co dokładnie chodzi?

W.B.: To znaczy pokazywać Związek i jego członków nie w taki sposób jak to robią mainstreamowe media, tylko tak jak faktycznie jest. Pokazywać, że są w Związku ludzie młodzi, są ludzie wykształceni, jest wielu profesjonalistów. Obecnie przygotowujemy stronę Sekcji Młodych, logo oraz treści, które będą zamieszczane m.in. na Facebooku. Chcielibyśmy być już widoczni na obchodach XXXV-lecia. Na razie skupiamy się na tworzeniu struktur. Obecnie powstaje regulamin. W wielu regionach są już wybrane osoby, które zajmą się zawiązywaniem SM.

– Oprócz nowej funkcji jest Pan również przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska.  Rozumiem, że zdobyte doświadczenie pomoże przy pełnieniu nowej funkcji?

W.B.: Bycie przewodniczącym, szczególnie tak dużej organizacji (ponad tysiąc osób) to bardzo ciekawa praca i sama w sobie niosąca codziennie nowe doświadczenia. Więc jest to bardzo dobra podstawa. Młodych ludzi u siebie szkolimy i zachęcamy do pracy związkowej, więc na tym polu też mamy kilkuletnie doświadczenie.

– Jakie plany ma Sekcja Młodych na kolejne miesiące?

W.B.: Nasze plany to powołać Sekcję Młodych w jak największej liczbie regionów i sekretariatów. Do sierpnia chcemy doprowadzić do wyborów władz Krajowej Sekcji Młodych. I działać! Oprócz tego oczywiście zajmowanie się problemami młodych i docieranie do jak największej grupy.

aja KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com