1 marca czcimy pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

Dzisiaj Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako reakcyjne podziemie. Członkowie „Solidarności” w całym kraju współorganizują i uczestniczą w uroczystościach oraz mszach św. w intencji żołnierzy wyklętych.

Podziemie antykomunistyczne to był niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Partyzanci aktywnie działali na przedwojennych ziemiach polskich włączonych oficjalnie w 1945 do ZSRR, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Akcje większości oddziałów były wymierzone w oddziały zbrojne UB, KBW, MO. Podziemie prowadziło również akcje ekspropriacyjne.

NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową wszelkimi podstępnymi metodami.W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.

Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym.

hd KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com