Wybory władz OZ w VOSS w Nowej Wsi Legnickiej

30 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Legnickiej. 

Przewodniczącą Komisji Zakładowej została wybrana Agnieszka Juszczyk-Brekan.

W skład Komisji Zakładowej weszli: Piotr Brekan, Andrzej Maciejewski, Aneta Koryluk, Piotr Kuziak, Patrycja Zarańska. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Marta Becher, Halina Zięba, Stanisław Krukowski, Sywester Nowakowski. 

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com