Apel WZD NSZZ „Solidarność” ZG Lubin w spr. obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła2

APEL W SPRAWIE OBRONY DOBREGO IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Jako środowisko aktywnych działaczy reprezentujących NSZZ Solidarność ZG Lubin, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko próbom dyskredytowania Osoby, dzieła, wielkości i świętości Jana Pawła II.

Bez Jana Pawła II nie zrodziłaby się „Solidarność”, której On patronował, wspierał duchowo i za którą się modlił. W solidarności widział symbol przemian, które zmieniały oblicze tej ziemi.

Przybywając do Ojczyzny dawał nadzieję i wskazywał nam pokojową drogę do wolności i niepodległości.

Przybył też do nas mieszkańców Ziemi Legnickiej i robotników Zagłębia Miedziowego. 2 czerwca 1997 r. na legnickim lotnisku wzywał nas do budowy cywilizacji życia, jego poszanowania i ochrony od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał najważniejsze zasady życia społecznego, konieczność uwzględniania potrzeb ludzi bezrobotnych, ubogich, potrzebujących pomocy. Mówił o godności pracy ludzkiej, której celem powinien być człowiek. Napominał i z wielką siłą podkreślał, że praca jest „dla człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”.

Autorzy głoszonych publicznie oszczerstw reprezentują te same środowiska, co ich stalinowscy poprzednicy i tak jak tamci za obiekt swych ataków wybierają najwybitniejszych Polaków, takich jak św. Jan Paweł II, kardynał Adam Sapieha, błogosławiony Stefana Wyszyński.

Takie przejawy nienawiści wobec wielkich mężów kościoła i życia społecznego będziemy traktowali jako akty agresji przeciw polskiemu narodowi i polskiemu państwu.

Jesteśmy przekonani, że prawdziwi Polacy, ludzie Solidarności potrafią doskonale odróżniać przyzwoitość od nikczemności, dobro od zła a nade wszystko patriotyzm od zdrady.

Wierzymy w zbiorową mądrość Polaków i ufamy, że miłość do Ojczyzny umocni w działaniu nas i da opamiętanie tym, którzy pobłądzili.

Apelujemy do uczestników życia publicznego o powstrzymanie się od kłamstwa w walce politycznej.
Apelujemy do członków i sympatyków Solidarności o odwagę i sprzeciw wobec niszczenia autorytetu Wielkiego Świętego Papieża Polaka. 

Święty Janie Pawle II – pamiętamy i dziękujemy!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ZG Lubin, 25 marca 2023 r.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com