Wybory władz OZ w GPK Głogów Sp. z o.o.

22 marca br. odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w Głogowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Głogowie.

Przewodniczącym KZ wybrany został Rafał Bilski 

W skład Komisji Zakładowej weszli: Gruszecki Krzysztof, Kudinow -Drzazga Monika, Michalski Tomasz, Szafarczyk Agnieszka.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Grombik Joanna  (przewodniczący), Grombik Jerzy, Michalski Dariusz, Szafarczyk Bernard.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com