Konferencja na temat mobbingu

W Męcince odbyła się konferencja na temat mobbingu, jego skutków i sposobów przeciwdziałania temu patologicznemu zjawisku życia społecznego, zorganizowana przez Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ ,,Solidarność” w Legnicy oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze.

Wzięli w niej udział dyrektorzy gminnych szkół, inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz liderzy nauczycielskich organizacji związków zawodowych. Celem debaty było opracowanie pilotażowego programu antymobbingowego, który zostanie wdrożony do realizacji przez miejscowe placówki oświatowe. Jego pierwszym etapem będzie specjalistyczne szkolenie dla pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Męcinka. Spotkanie to będzie miało zapewne niebagatelne znaczenie dla integracji lokalnego środowiska.

Szczególne podziękowanie dla Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za pomoc w organizacji spotkania.

Mobbing (4) Mobbing (3) Mobbing (2) Mobbing (1)

 

 

 

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com