Wybory władz OZ w ASP sp. z o.o. Głogów

18 marca odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w ASP sp. z o. o w Głogowie. 

Przewodniczącym wybrany został  Aleksander Kiczor.

W skład Komisji Zakładowej weszli:  Drozdowska Maria Dorota, Smoła Rafał.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jankowska Emilia  (przewodnicząca), Juretko Dorota, Pośnik Grzegorz. 

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com