Wybory władz OZ w Hucie Miedzi „Cedynia”

18 marca br. odbyły się wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w Hucie Miedzi „Cedynia” w Orsku. 

Przewodniczącym KZ wybrany został  Stanisław Baryczkowski

W skład Komisji Zakładowej weszli:  Czarny Zygmunt, Hanulak Jarosław, Malejki Zbigniew, Misiak Jacek, Pietryka Jakub, Pyrsz Bartosz.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Stachowicz Krzysztof – przewodniczący, Sęk Robert, Siwik Paweł,  Szafran Andrzej. 

Delegatem na  Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność został Stanisław Baryczkowski

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com