Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa

18 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany Jarosław Pietrykowski.

W skład Komisji Zakładowej weszli: Dominik Pasis, Robert Kruk, Bartosz Rosół, Grzegorz Hanula, Katarzyna Witkowska, Krzysztof Kogut, Tomasz Mysior, Sławomir Szynal-Szymański, Marta Grochal-Wielgus, Piotr Borkowski, Adam Hasulak, Mirosław Wilgosz, Adam Płócienniczak, Mateusz Posadowski, Grzegorz Sobczyk, Łukasz Tomaszewicz, Marcin Zawada, Konrad Gretkowski, Paweł Jasiński, Marcin Komarnicki, Bartłomiej Nietopiel, Tomasz Streubel, Bartosz Wolniak i Dawid Motyl. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zdzisław Gigiel, Krzysztof Krupa, Adam Langowski, Jarosław Porębski oraz Iwona Rydz – przewodnicząca.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność zostali: Adam Hasulak, Robert Kruk, Bogdan Orłowski, Dominik Pasis, Jarosław Pietrykowski i Bartosz Rosół.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

 
 
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com