Apel w obronie Jana Pawła II – zwyciężaliśmy, zwyciężymy i teraz!

Środowiska katolickie stanęły po stronie papieża Jana Pawła II. Po medialnych publikacjach sugerujących, że Ojciec Święty wiedząc o przypadkach pedofilii wśród księży miał ukrywać to zjawisko, organizacje i środowiska katolickie zaapelowały o obronę papieża, Kościoła Katolickiego i wartości chrześcijańskich.

Specjalny apel wystosowało m.in. Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, które traktuje całą sprawę jako bezprecedensowy atak na postać świętego Jana Pawła II – głowy Kościoła Katolickiego i Państwa Watykańskiego.

-To dzięki biskupowi, potem kardynałowi Karolowi Wojtyle, który stał się papieżem Janem Pawłem II – nasi rodacy uwierzyli w zwycięstwo z komunizmem, dzięki Jego postawie, zaangażowaniu i poświęceniu – reżim komunistyczny upadł, Polska Ludowa i aparat ucisku przestały istnieć, doczekaliśmy się wolnej i niepodległej Ojczyzny. Dzisiaj bezpardonowo stawia się Jego postać w stan podejrzeń i oskarżeń. To oburzające, niedopuszczalne i nie do przyjęcia – czytamy na stronie SOAZM.

Oto treść oświadczenia:

–W obliczu kłamstw i medialnych manipulacji skierowanych przeciwko osobie świętego Jana Pawła II, stanowczo sprzeciwiamy się niszczeniu autorytetu największego z rodu Polaków. Nie zapominajmy, że nie byłoby wolnej Polski bez takich postaci jak Jan Paweł II i nie byłoby przemian ustrojowych w Europie Środkowo – Wschodniej, bez Jego nieocenionego wkładu w zrzucaniu jarzma komunizmu sowieckiego. My, członkowie Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego będziemy bronić prawdy i godności największego z Polaków, dlatego apelujemy, aby nie burzyć fundamentów naszego narodowego trwania, bowiem jak mówił święty Jan Paweł II, nie wolno podcinać korzeni, z których wszyscy wyrastamy, nie wolno niszczyć naszej wspólnoty. Bądźmy razem w obronie św. Jana Pawła II, będziemy stać przy Nim i świadczyć o Jego wielkości i świętości. Zwyciężaliśmy wcześniej, zwyciężymy i teraz! Prawda zwycięży!View Fullscreen

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com