Wybory władz OZ w TUW Cuprum

16 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Towarzystwie Ubezpieczń Wzajemnych Cuprum w Lubinie. 

Przewodniczącą  Komisji Zakładowej  została wybrana Agnieszka Faluta.

Do Komisji Zakładowej zostali wybrani: Joanna Bakacz, Ewa Kucharczyk, Ewalina Stachów, Dariusz Zelent. 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Ewa Bartkowiak, Tomasz Kosmecki, Monika Łukasiewicz.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com