Wybory OZ w KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi „Legnica”

10 marca odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany Mieczysław Krzywy.

Do Komisji Zakładowej zostali wybrani: Blicharski Jarosław, Doś Rafał, Józefczyk Piotr, Kłeczek Kamil, Kosicka Nina, Kozak KrzysztofMichalak Ireneusz, Mietłowski Wojciech, Omański Łukasz, Piskorz Tomasz, Podolski Piotr, Rytwiński Piotr, Sawroga Adam, Starosta Tomasz, Strzałkowski Andrzej, Szkorupiński Marek, Tumilewicz Tadeusz.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Burda Robert, Róg Anna, Sikorska-Doś Dominika, Starosta Edward.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali: Rafał Doś, Mieczysław Krzywy, Piotr Rytwiński.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Jacek Dziuba.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com