Wybory OZ w MPK Legnica

11 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organozacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Legnica.

Przewodniczącym  Komisji Zakładowej  został wybrany Dariusz Bucki.

Do Komisji Zakładowej zostali wybrani: Adamczyk Grzegorz, Buzdygan Leszek, Budzan Joanna, Królikowska Beata, Krześliński Rafał, Ornowicz Albin, Parnacka Beata, Stręk Roman, Wierzbicki Zbigniew, Wegner Piotr, Zachaczewska Ewa.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Liszka Krystian, Matuszczak Joanna, Pelwecki Jan, Tabaka Oksana.

Delegatem na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność został wybrany Piotr Wegner.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Jacek Dziuba.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com