Wybory OZ w ZUW-URBEX w Lubinie

10 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organozacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w  ZUW-URBEX Spółka z o.o. w Lubinie. 

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Józef Kołodziej.

W skład Komisji Zakładowej weszli:  Bogdan Dąbrowski, Zbigniew Pieczarski, Grzegorz Rak, Agnieszka Wójcik, Tomasz Kaczmarczyk, Waldemar Gierus.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Zenon Kikut, Andrzej Skuriat, Zbigniew Kulczyk przewodniczący. 

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com