Wybory OZ w Rella Investments w Legnicy

9 marca 2023 roku odbyły się wybory władz Organozacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Tadeusz Wijas.

W skład Komisji Zakładowej weszli: Urszula Bielaczyc, Piotr Gawlak, Elżbieta Grabarczyk, Lucyna Leszczyńska, Magdalena Siwek.  

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Janusz Dusza, Ewa Obiegło, Janusz Słowiński przewodniczący, Agnieszka Stępień. 

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com