Porozumienie w PKP Cargo

W PKP Cargo, największym krajowym przewoźniku towarowym, zakończony został spór zbiorowy, po trzech miesiącach dialogu pomiędzy zarządem a stroną społeczną, czyli związkami zawodowymi działającymi w spółce.

Dokumenty kończące strajk zostały podpisane 11 lutego br. wieczorem, po wielogodzinnych negocjacjach. Dotyczyły one sześciu głównych postulatów pracowników, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów – instruktorów i dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania.
– Po raz kolejny wspólnie ze stroną społeczną udowodniliśmy, że możemy dojść do porozumienia w ważnych dla pracowników naszej spółki kwestiach merytorycznych – skomentował Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo.
Na przełomie 2014 i 2015 roku w PKP Cargo przeprowadzony został program dobrowolnych odejść i firmę opuściło ponad 3 tysiące osób.
Zarząd podkreśla, że zmiany te były przeprowadzone z poszanowaniem Paktu Gwarancji Pracowniczych, zawartego w 2013 roku. Na jego mocy, 95 proc. pracowników PKP Cargo obejmują gwarancje zatrudnienia.  Spór zbiorowy w spółce trwał od listopada ub.r.

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com