wybory władz OM NSZZ „Solidarnośc” w Pol-Miedź Trans

3 lutego 2023 roku odbyły się wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność w w Pol-Miedź Trans w Lubinie.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej wybrany został Przemysław Darowski.

W skład Komisji Międzyzakładowej weszli: Renata Mokrzycka, Adam Popiwczak, Tadeusz Głąb, Mirosław Ałdaś, Tomasz Miś, Iwona Dąbek, Tomasz Zatoń, Adam Sikora.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Adam Konik (przewodniczący), Ewelina Herbut, Karol Gajewski, Paulina Michałowicz.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regiony Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność zostali: Adam Konik i Przemysław Darowski 

Regionalną Komisji Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com