KGHM: porozumienie płacowe uzgodnione

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” informuje o podpisaniu porozumienia stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych w 2023 r. Porozumienie zakłada m.in. wzrost stawek płac zasadniczych o 13,2%, przeszeregowanie co najmniej 20% załogi, z czego 10% do końca kwietnia br. oraz wypłatę jednorazowej nagrody w kwocie 2000 zł po spełnieniu kilku warunków. Dodatkowo ma miejsce wzrost ceny detalicznej 1 tony węgla kamiennego z 996 zł na 2329 zł, co daje w przeliczeniu wzrost średniomiesięcznego wynagrodzenia o 7,2% poprzez ekwiwalent za deputat węglowy. W imieniu KSGRM NSZZ „Solidarność” porozumienie podpisał przewodniczący Józef Czyczerski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com