Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla działaczy Solidarności

W czwartek, 26 stycznia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne ustanowione 15 czerwca 2018 r., jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. 

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali:

Krzysztof Kiełbasa – dyplomowany nauczyciel w V LO w Legnicy, zaangażowany w pracę dydaktyczną, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz działalność społeczną w środowisku lokalnym, członek NSZZ Solidarność i Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów (nieobecny na uroczystości. Medal odbierze w marcu).

Mieczysław Koza – przedsiębiorca, działacz NSZZ Solidarność i Solidarności Walczącej w stanie wojennym, prześladowany i więziony przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, zaangażowany w przemiany wolnościowe, współorganizator i uczestnik uroczystości patriotycznych, członek Zarządu Fundacji ”Książę Henryk Pobożny – Obrońca Europy” której celem jest wybudowanie w Legnicy pomnika Henryka II Pobożnego.

Jan Lewandowski – dyplomowany nauczyciel, kierownik DODN w Legnicy, zaangażowany w pracę dydaktyczną, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz działalność społeczną w środowisku lokalnym, członek NSZZ Solidarność, radny Rady Miejskiej Legnicy w latach 1998 – 2002, ekspert Ministra Edukacji Narodowej.

Krzysztof Raubo – przesiębiorca, zangażowany w przemiany wolnościowe, członek NSZZ Solidarność i wiceprzewodniczący KZ NSZZ “S” przy TP SA w Legnicy w latach dziewiędziesiątych, uczestnik akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i współorganizator wyjazdów harcerzy na Ukrainę, współorganizator spotkań patriotycznych i Legnickich Dni Chrześcijańskich, członek Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Leszek Rybak –  działacz NZS i Solidarności w stanie wojennym. Wielokrotnie zatrymywany i przesłuchiwany. 19 V 1984 aresztowany, osadzony w ZK w Rzeszowie-Załężu, od 1982–1990 członek zaprzysiężony Solidarności Walczącej. Odznaczony  Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Jan Rzepa – nauczyciel, współzałożyciel Solidarności oświatowej w Głogowie w 1980 roku.  Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe. W stanie wojennym kolporter wydawnictw niezależnych. Wspólzałożyciel Klubu Gazety Polskiej i jej przewodniczący. Organizator konferencji dla nauczycieli. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Pro Patria (2021).

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com