Związkowcy z MOPS piszą do radnych Rady Miejskiej w Legnicy

Poniżej treść pisma informującego radnych Rady Miejskiej w Legnicy o przebiegu sporów zbiorowych w MOPS i DPS:

Szanowni Państwo,

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Legnicy oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników MOPS informują, że mediacje prowadzone z udziałem mediatora wskazanego z listy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z toczącymi się sporami zbiorowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej zostały zakończone i nie doprowadziły do zawarcia porozumienia.

W spotkaniu mediacyjnym, które odbyło się w dniu 8 listopada 2022 r. wzięli udział przedstawiciele wyznaczeni przez Prezydenta Legnicy: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Leszek Śliwak oraz radca prawny Mirosław Zagrobelny.  W trakcie spotkania padła propozycja zastąpienia wyrównania żądanej podwyżki za 2022 r. jednorazowym dodatkiem dla  wszystkich pracowników MOPS i DPS, wypłacanym w grudniu 2022 r. Propozycja ta stanowiła wyraźne ustępstwo strony związkowej, która wyraziła wolę rozmowy oraz wypracowania rozwiązań umożliwiających zawarcie porozumienia. Niestety na kolejne spotkanie w dniu 12 grudnia 2022 r. nie stawił się żaden przedstawiciel prezydenta. Obecny na nim radca prawny nie brał udziału w dyskusji, nie przedstawił jakiegokolwiek stanowiska i nie podpisał się pod protokołem, okazując zupełną bierność.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że dyrektorzy MOPS i DPS nie mogą samodzielnie spełnić naszych postulatów płacowych z uwagi na brak zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta środków, rzeczywistym decydentem jest zatem prezydent miasta. Z jego strony nie padła jednak żadna propozycja rozwiązania sporu. W budżecie miasta Legnicy na rok 2023 nie zostały bowiem przewidziane dodatkowe środki na podwyżkę wynagrodzeń, zabezpieczono jedynie środki na ich regulację związaną ze wzrostem płacy minimalnej.

 

W związku z taką postawą władz miasta strona związkowa podtrzymała swoje żądania przedstawione w pismach z dnia 8 czerwca 2022 r. tj. podwyższenia płacy zasadniczej wszystkich pracowników MOPS i DPS o 1200 zł brutto od dnia 1 stycznia 2022 roku oraz o 400 zł  brutto od dnia 1 stycznia 2023 roku. Informujemy, że zostanie ogłoszone referendum strajkowe w placówkach pomocy społecznej w Legnicy, co w konsekwencji może doprowadzić do strajku

Zwracamy się w związku z powyższym do Państwa o uwzględnienie krytycznej sytuacji pomocy społecznej w Legnicy przy głosowaniu nad budżetem Miasta Legnicy na przyszły rok.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com