Wybory władz OZ w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie

25 listopada  2022 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie.

Przewodniczącą Komisji Zakładowej została wybrana Anna Miechowicz. W skład KZ weszły: Halina Daniel, Anna Kiljan, Justyna Wieliczko – Chihi. 

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostały wybrane:  Anna Dutka, Jolanta Połczyńska, Magdalena Rodak.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowali Bartosz Budziak i Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com