Coś drgnęło w mediacjach w MOPS-ie

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy informuje, że w mediacjach dnia 8 listopada 2022 r. wzięli udział przedstawiciele wyznaczeni przez Prezydenta Legnicy – Leszek Śliwak Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Mirosław Zagrobelny radca prawny z Urzędu Miasta. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że nie ma  możliwości korekty budżetu na 2022 rok, na przyszły rok został zaplanowany wzrost wynagrodzeń na poziomie 7,8 %.

W trakcie mediacji, rozmów na temat rozwiązań praktykowanych w innych miastach  pojawiła się propozycja zastąpienia wyrównania za 2022 rok tj. podwyższenie wynagrodzeń o 1200 zł brutto z wyrównaniem od stycznia 2022 r. jednorazowym dodatkiem dla wszystkich pracowników, na który środki będą przekazane z budżetu miasta Legnicy i wypłacone w grudniu 2022 r. Strona związkowa wyraziła wolę rozmowy na ten tematJednocześnie oświadczyła, że  podtrzymuje swoje żądanie wprowadzenia podwyżek płac tj.  od 1 stycznia 2023 roku w łącznej wysokości 1600 zł brutto  dla każdego pracownika MOPS i DPS.

Na chwilę obecną nie ma konkretnych propozycji dotyczących kwoty dodatku. Ewentualna zgoda na zastąpienie wyrównania za 2022 rok jednorazowym dodatkiem będzie ze strony związkowej znacznym ustępstwem. Strona związkowa stoi na stanowisku, że dodatek powinien być przyznany w znacznej kwocie z równoczesnym zapewnieniem środków na podwyżkę od stycznia 2023 roku w wys. 1600 zł brutto dla każdego pracownika. Bez zapewnienia wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2023 roku do porozumienia nie dojdzie.

Uzgodniono przerwę w mediacjach, kolejne spotkanie odbędzie się dnia 12 grudnia 2022 r.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com