Bartosz Budziak II zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu

W poniedziałek 19 września odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” podczas, którego na wniosek przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdana Orłowskiego dokonano wyboru II zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Wybranym został Bartosz Budziak z Lubina.

Do zadań II zastępcy przewodniczącego ZR należeć będą przede wszystkim sprawy związane z promocją, komunikacją oraz pozyskiwaniem nowych członków Związku.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com