Szkolenie: Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”

dav

20 września br. w Legnicy, w siedzibie Regionu odbyło się szkolenie Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, dla przedstawicieli „Solidarności” z oświatowych organizacji wydziałowych i międzywydziałowych ze szkół podstawowych, średnich i zawodowych  z powiatu legnickiego. Zajęcia poświęcone były przypomnieniu zasad wyborczych obowiązujących w Związku oraz aktualizacji wiedzy na temat prawa wewnątrzzwiązkowego dotyczącego kwestii wyborczych. Warsztaty przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

dav

dav

dav

dav

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com