Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła we wtorek w uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, która odbyła się w Sejmie RP. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Ochrony Pracy oraz parlamentarzyści, przedstawiciele zainteresowanych resortów, Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy oraz reprezentanci partnerów społecznych.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg swoje wystąpienie rozpoczęła od zaznaczenia, że w kontekście tragedii, do których doszło w ostatnich dniach w kopalniach Pniówek i Zofiówka, to spotkanie Rady Ochrony Pracy jest wyjątkowo ważne.

To, aby pracownicy byli odpowiednio chronieni, zabezpieczeni, jest tak naprawdę naszą misją, naszym wyzwaniem, naszym priorytetem. Te działania mogą być dobrze skoordynowane, kiedy jest prowadzony dobry dialog – ze stroną społeczną, ze stroną pracodawców, ze wszystkimi organizacjami, przedstawicielami instytucji również naukowych, oczywiście inspekcją pracy – mówiła w Sejmie minister Marlena Maląg.

Podnoszenie świadomości

Minister zapewniła, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przywiązuje dużą wagę do zapewnienia ochrony zdrowia osób pracujących. Działania podejmowane w Polsce na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia świadomości Polaków w tej kwestii przynoszą wymierne efekty.

W wielu zakładach pracy podejmowane są działania mające na celu dotarcie do pracowników i wpłynięcie na ich świadomość. Ich przykładem są m.in. programy zgłaszane do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez ministra właściwego do spraw pracy, które mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Wspominamy ofiary wypadków przy pracy

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, przypomniała, że posiedzenie Rady Ochrony Pracy zostało zorganizowane na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Nasze myśli kierują się ku ofiarom katastrof, górnikom i ratownikom, którzy stracili życie pełniąc swoja trudną służbę. Szczególnie w obliczu ostatniej tragedii w kopalni Pniówek w z Pawłowicach śląskich  oraz kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Łączymy się z rodzinami, które przeżywają obecnie niezmiernie trudne chwile. Jednocześnie oddajemy hołd wszystkim tym, którzy ponieśli śmierć w miejscu pracy, ulegli wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym – mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Jak dodała, ostatnie wydarzenia w kopalniach tym bardziej uzmysławiają nam, jak ważny jest problem bezpieczeństwa pracy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com