Nie dla likwidacji kopalń

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z dnia 12 stycznia 2015 r.
ws. zamierzonej likwidacji kopalń w Regionie Śląsko-Dąbrowskim

Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się sposobowi prowadzenia rozmów ws. restrukturyzacji Kompanii Węglowej i planowanej likwidacji czterech kopalń należących do Kompanii.

Brak dialogu społecznego był przed kilku laty powodem opuszczenia przez NSZZ „Solidarność” Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Postępowanie rządzących ws. kopalń dobitnie wskazuje na zasadność takiego działania związków.

Plany dotyczące Kompanii nie były przedmiotem konsultacji z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a strona rządowa od miesięcy zwodziła górnicze związki zawodowe, że nie ma mowy o likwidacji jakiejkolwiek kopalni.

Kontynuowanie takiej polityki społecznej w Kompanii Węglowej może doprowadzić do groźnych w skutkach protestów pracowniczych, które Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości będzie popierał.

Oczekujemy od Rządu RP powstrzymania działań prowadzących do degradacji społecznej i gospodarczej Śląska.

Górnikom i ich rodzinom życzymy dobrych rozwiązań systemowych chroniących ich miejsca pracy.

fot. KKW Brzeszcze (wikipedia.pl)

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com