Nowy kierownik oddziału w Lubinie

Bartosz Budziak został zatrudniony na stanowisko kierownika Oddziału Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Biuro oddziału mieści się przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 90 (budynek D-26) w Lubinie i czynne będzie codziennie w godzinach od 8 – 16.

Dotychczasowy kierownik, Jan Pazdur, przeszedł na emeryturę. Za pracę na rzecz Związku, Jankowi, serdecznie dziękujemy .

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com