Zmarł Andrzej Dynak przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam

Z wielkim bólem i smutkiem przyjąłem informację o śmierci naszego przyjaciela Andrzeja Dynaka. Śmierć Andrzeja pogrąża nas w żałobie. 

Na ręce rodziny i przyjaciół Andrzeja składam w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”  najszczersze kondolencje.

Bogdan Orłowski przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

Andrzej Dynak urodził się w 1956 roku, zmarł 18 września 2021 roku. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Legmecie, a potem w KGHM Zanam. Działacz podziemnej Solidarności.

Andrzej Dynak działacz Solidarności w ZM Legmet był przetrzymywany w Wojskowym Obozie Internowania. Przebywał w obozie w Rawiczu od 4 listopada 1982 do 4 lutego 1983. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację Związku.

Z jego inicjatywy i przy wsparciu Zarządu KGHM Zanam organizowany jest konkurs dla uczniów im. Franciszka Ratajczaka. Ma on docenić zdolnych praktykantów, ale też upamiętnić legendarnego działacza związkowego z legnickiego Legmetu.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com