Odpowiedź prezydenta miasta na pismo Solidarności w MOPS

W odpowiedzi na wniosek „Solidarności” o zabezpieczenie środków w budżecie miasta w 2022 roku na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w MOPS i DPS w Legnicy zostało przesłane do nas pismo, w którym nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi.

Najwyraźniej w budżecie miasta na 2022 rok zostały przewidziane dla nas wyłącznie słowa uznania.

Wkrótce poinformujemy o dalszych działaniach Związku w tej sprawie.

Nadmieniamy, że po przekazaniu przez nas pisma do Prezydenta Legnicy pracownicy ze wszystkich działów i oddziałów funkcjonujących w strukturach MOPS i DPS przesłali odrębne pisma popierające działania Związków. W pismach skierowanych do Prezydenta Legnicy, każda grupa zawodowa  indywidualnie przedstawiła  swoje odczekiwania wynikające z krytycznej sytuacji płacowej. Pracownicy poszczególnych działów szczegółowo opisywali szeroki zakres swoich obowiązków, specyfikę trudnej i odpowiedzialnej pracy jaką wykonują na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w czasie pandemii COVID-19.  Podpisali się niemal wszyscy pracownicy, co świadczy o dużej determinacji załogi. W odpowiedzi pracownicy poszczególnych działów w MOPS i DPS otrzymali pismo identycznej treści jakie zostało przesłane do Związku. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com