Zawody wędkarskie o puchar Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność”

REGULAMIN IX ZAWODÓW WĘDKARSKICH O PUCHAR ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE  MIEDZIOWE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

1. Cel zawodów:
– wzbogacenie kalendarza imprez z okazji kolejnej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
– integracja środowiska solidarnościowego, 
– popularyzacja wędkarstwa spławikowego, jako formy czynnego wypoczynku,

2.  Organizatorzy:
– Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
– Financial Solutions Tomasz Iwaniec

3. Termin i miejsce zawodów:
10 lipca 2021 r. – staw Łężcze k/Przemkowa.

4. Warunki uczestnictwa:
–1. W Zawodach udział biorą dwuosobowe drużyny reprezentujące organizacje NSZZ „Solidarność” zarejestrowane w Regionie Zagłębie Miedziowe, które zgłoszą chęć udziału w Zawodach i dokonają opłaty startowej w wysokości 50 zł.

2. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Zarządu Regionu. Opłatę można wnosić w kasie Zarządu Regionu lub przelewem na konto: 13 1090 2066 0000 0005 4200 0448 z dopiskiem „zawody wędkarskie”.

3. Drużyny składają się wyłącznie z członków macierzystej organizacji zakładowej/międzyzakładowej NSZZ  „Solidarność”,

4. Ze względów organizacyjnych w zawodach może uczestniczyć najwyżej 10 drużyn.  W przypadku napływu większej liczby zgłoszeń, o udziale w Zawodach zdecyduje kolejność dokonania opłaty startowej.

5. Regulamin rozgrywania Zawodów.
– Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem sportowego połowu ryb.
– Drużyna łowi w dwóch sektorach.
– Suma punktów zdobytych przez drużynę stanowi o jej miejscu.
– Ważenie złowionych ryb odbywa się na stanowiskach.
– Przebieg zawodów:
g. 8.00 – rejestracja drużyn,
g. 8.20 – losowanie stanowisk,
g. 8.30 – dojście na stanowiska,
g. 8.40 – pierwszy sygnał „wejście nastanowiska, przygotowanie do zawodów”,
g. 9.00 – drugi sygnał „nęcenie zanętą ciężką”,
g. 9.10 – trzeci sygnał „łowienie ryb”,
g. 13.55 – czwarty sygnał „5 minut do końca zawodów”,
g. 14.00 – piąty sygnał „koniec zawodów”,
g. 14.05 – ważenie ryb.

6. Organizator zapewnia:
– sprawne przeprowadzenie Zawodów,
– wartościowe nagrody rzeczowe,
– poczęstunek.

7. Postanowienie końcowe:
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
– Uczestnicy Zawodów dojeżdżają na własny koszt.
– Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku:
* niezgłoszenia się drużyny w określonym czasie,
* dyskwalifikacji drużyny.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com