Klub SIP

Po ponad rocznej przerwie 23 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki –  Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił procedurę kompletowania wniosków o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Ponadto uczestnicy wymienili się uwagami na temat wyborów sip podczas pandemii oraz doświadczeniami z pracy sip w ostatnim roku. W spotkaniu Klubu wzięli udział przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Taurona w Legnicy, Huty Miedzi „Legnica” i Zakładów Wzbogacania Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Następne spotkanie odbędzie się 20 października.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com