Pracownicy MOPS-u chcą podwyżek. „Solidarność” grozi protestami

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chcą tysiączłotowej podwyżki. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS wystąpiła do prezydenta o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2022 rok środków na wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy. Związkowcy grożą, że jeśli ich postulat nie zostanie spełniony, może dojść do protestu.

-Wnioskujemy o wzrost płacy zasadniczej o 1000 zł. Z powodu braku podwyżek w 2020 i 2021 roku sytuacja płacowa pracowników MOPS i DPS osiągnęła stan krytyczny. 40 procent pracowników otrzymało w styczniu podwyżkę z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku taką regulację może otrzymać większość pracowników. Średnia płaca zasadnicza w większości placówek plasuje się poniżej 3000 zł. Sytuacja ta jest upokarzająca dla pracowników. Poziom wynagrodzeń jest nieadekwatny do zakresu wykonywanych zadań, obowiązków i stopnia odpowiedzialności oraz poziomu wykształcenia i wiedzy specjalistycznej – argumentują władze NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy.

Związkowcy przypominają, że w czasie pandemii pracownicy MOPS i DPS z narażeniem życia i zdrowia „przez cały okres pandemii pracowali bezpośrednio z podopiecznymi”. Przypominają także, iż „ ostatnie pismo z dnia 06.11.2019r. skierowane do Prezydenta Legnicy w sprawie podwyżek oraz wyrażona przez nas chęć spotkania w celu omówienia warunków pracy i płacy pozostała bez odpowiedzi. Oczekujemy udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dniu. W wypadku niespełnienia postulatów związki zawodowe podejmą odpowiednie działania wynikające z ustawy o związkach zawodowych”.

Przypomnijmy. W maju Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy wystąpiła do dyrektora Domu Pomocy Społecznej o informację, jakie granty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można było pozyskać w okresie pandemii COVID-19 i jakie zostały pozyskane. Padło też pytanie, dlaczego pracodawca nie wystąpił o pozyskanie grantów w ramach ogłoszonego 1 lutego projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS”. Granty mogły być przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com