Protest „Solidarności” w Warszawie

W stolicy trwa manifestacja organizowana przez NSZZ „Solidarność”. Organizatorzy tłumaczą, że powodem protestu jest brak dialogu społecznego w branży energetyczno-paliwowej, łamanie praw pracowniczych i związkowych oraz zagrożenie utraty miejsc pracy. Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” reprezentuje kilkuset osobwa delegacja.

TYSOL, Fot: Bogdan Kieleczawa 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com