Sąd oddalił apelację pracodawcy

Pracodawca złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy, który przywrócił do pracy przewodniczącą Komisji Zakładowej w Rella Ewę Serwetczak. Pracodawca (Rella Investments Sp. z o.o.o) złożył apelację od wyroku. 19 maja Sąd Okręgowy oddalił ją. Wyrok jest prawomocny.

Przypomnijmy. „Sąd Rejonowy w Legnicy w I instancji wyrokiem z dnia 16-02-2021 roku w sprawie o sygn. akt IV P 303/20 przywrócił do pracy Przewodniczącą Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Rella Investments Sp. z o. o. Panią Ewę Serwatczak. Pracodawca zwolnił Przewodniczącą z pracy w trybie art., 52 Kodeksu pracy zarzucając jej ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (brak usprawiedliwienia nieobecności). W przeprowadzonym postępowaniu i wyroku Sąd przyjął, że Pracodawca naruszył przepisy prawa pracy rozwiązując z Przewodniczącą umowę o pracę bez wypowiedzenia albowiem nie było nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca o wszystkim wiedział. Poza przywróceniem do pracy Sąd zasądził również wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com