Związkowcy pytają, dlaczego dyrektor DPS nie dba o pracowników

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy wystąpiła do dyrektora Domu Pomocy Społecznej o informację, jakie granty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można było pozyskać w okresie pandemii COVID-19 i jakie zostały pozyskane. Padło też pytanie, dlaczego pracodawca nie wystąpił o pozyskanie grantów w ramach ogłoszonego 1 lutego projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS”. Granty mogły być przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

„Pozyskanie wyżej wymienionych grantów dawało możliwość docenienia pracy personelu DPS, który w okresie pandemii jest obciążony dodatkowymi obowiązkami i wykonuje pracę w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Należy nadmienić, że w grudniu sytuacja w DPS przy ul. Grabskiego była krytyczna, zarażeni byli niemal wszyscy podopieczni oraz znaczna część personelu. Tym bardziej nasze zdziwienie i oburzenie budzi odpowiedź pracodawcy” – informuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy, posiłkując się jako dowodem, pismem od dyrekcji MOPS-u, które otrzymał prezydent Legnicy i legnicka rada miejska.

W 2020 roku DPS pozyskał środki z trzech projektów. Wniosku o grant w lutym nie złożył, ponieważ „ nie zostały jeszcze rozliczone granty otrzymane w 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową okres ten mija 31 maja 2021 r.” Ponadto stwierdził, że „w momencie ogłoszenia naboru pozyskania grantów w lutym br. nie było ani jednej osoby chorej na COVID- 19 zarówno w odniesieniu do mieszkańców, jak i pracowników”.

„Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że brak zakażeń w chwili naboru projektów nie może być podstawą do rezygnacji z możliwości uzyskania dodatkowych środków na wynagrodzenia dla personelu. Tym bardziej, że w okresie epidemii sytuacja jest dynamiczna, ulega nagłym zmianom, o czym może świadczyć trzecia fala COVID -19 w Polsce. Należy podkreślić, że dodatki do wynagrodzenia nie stanowią odszkodowania za zarażenie. Celem przekazania przez ministerstwo rodziny i polityki społecznej środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest docenienie pracy i trudu, jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podopiecznym DPS-ów. Natomiast rozliczenie grantów za 2020 rok powinno być priorytetem pracodawcy, jeśli jest to warunek pozyskania kolejnych środków na wynagrodzenia. Środki uzyskane z grantów są formą docenienia pracowników bez obciążania budżetu miasta. Pozyskanie dodatkowych środków jest zasadne również z uwagi na zgłaszany przez pracowników DPS niski poziom wynagrodzeń i brak podwyżek płac oraz jako rekompensatę utraconych zarobków z powodu obowiązku rezygnacji z innych miejsc pracy w związku z zagrożeniem COVID-19” – twierdzą związkowcy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com