Wznowione wyjazdy do sanatoriów

ZUS znowu kieruje do sanatoriów na rehabilitację. Wyjazdy zostaną wznowione od 15 marca 2021 r. Osoby, które będą z nich korzystać muszą przedstawić negatywny test na COVID-19.

Osobom,‌ ‌które‌ ‌zostały‌ ‌skierowane‌ ‌na‌ ‌rehabilitację‌ ‌leczniczą‌ ‌w‌ ‌systemie‌ ‌stacjonarnym,‌ ‌ZUS‌ ‌przekaże‌ zawiadomienie‌ ‌o‌ ‌skierowaniu‌ ‌‌wraz‌ ‌z‌ ‌ulotką‌.‌ Taką informację dostaną ‌również‌ ‌te‌ ‌osoby,‌ ‌które‌ ‌miały jechać do sanatorium ‌wcześniej,‌ ‌ale ‌ze‌ ‌względu‌ ‌na pandemię wyjazdy zostały odwołane.

–‌ ‌‌Gdy‌ ‌ktoś‌ ‌dostanie‌ ‌zawiadomienie‌ ‌o‌ ‌wyjeździe‌ ‌powinien‌ ‌przekazać‌ ‌swój‌ ‌numer‌ ‌telefonu‌ ‌do‌ ‌oddziału‌ ‌ZUS,‌ ‌który‌ ‌skierował‌ ‌na‌ ‌rehabilitację‌ ‌albo‌ ‌do‌ ‌ośrodka‌ ‌rehabilitacyjnego,‌ ‌do‌ ‌którego‌ ‌jest‌ ‌skierowanie‌ –‌ ‌wyjaśnia‌ ‌Iwona‌ ‌Kowalska-Matis‌, ‌regionalny‌ ‌rzecznik‌ ‌prasowy‌ ‌ZUS‌ ‌na‌ ‌Dolnym‌ ‌Śląsku.‌ ‌–‌ ‌‌Warunkiem‌ ‌rozpoczęcia‌ ‌rehabilitacji‌ ‌leczniczej‌ ‌w‌ ‌systemie‌ ‌stacjonarnym‌ ‌jest‌ ‌negatywny‌ ‌wynik‌ ‌testu‌ ‌diagnostycznego‌ ‌w‌ ‌kierunku‌ ‌SARS-CoV-2‌‌ ‌–‌ ‌podkreśla. ‌ ‌

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com